Oferta

INPP – integracja odruchów wg Sally Goddard – szk. podst. – Lipnica – 13-14.11.2021

Cel szkolenia:

Prezentacja zagadnień związanych z  występowaniem niektórych odruchów po typowym okresie ich zaniku i konsekwencji tego w związku z funkcjonowaniem dziecka w szkole. Zapoznanie uczestników z narzędziami do diagnozowania problemów orz pokazanie sposobu ich wykorzystania. Zapoznanie z Programem Ćwiczeń Integrujących dla szkół oraz jego przetrenowanie. Oferta do wydruku.

 

Program szkolenia:

 1. Wstęp.
 2. Objawy i symptomy odruchów pierwotnych.
 3. Kryteria diagnostyczne.
 4. Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych na trudności szkolne.
 5. Wpływ programu stymulacji oraz wygaszania odruchów na wyniki szkolne.
 6. Rozwój dziecka od poczęcia do pierwszego roku życia.
 7. Funkcjonowanie układu przedsionkowego.
 8. Omówienie zaburzeń percepcji wzrokowej.
 9. Omówienie problemów z percepcją słuchową.
 10.  Pokaz testów na równowagę i koordynację.
 11. Testy odruchów: TOB, ATOS, STOS.
 12. Test na wodzenie wzrokiem i na percepcję wzrokową.
 13. Praktyczne warsztaty z Programu Ćwiczeń Integrujących dla szkół.

 

Prowadzący szkolenie:

dr Jacek Szmalec

 

Forma szkolenia:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz warsztatami.

 

Szkolenie jest kierowane do:

 • nauczycieli pracujących w przedszkolu
 • nauczycieli pracujących w szkole
 • oligofrenopedagogów
 • terapeutów zajęciowych
 • logopedów

innych terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami.

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez INPP Polska o udziale w szkoleniu uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg Programu Ćwiczeń dr Sally Goddard.
Zaświadczenie nie uprawnia do nauczania metody.

 

Czas trwania szkolenia:

 • I dzień – 9 godzin dydaktycznych, rozpoczęcie o godz. 9.00
 • II dzień – 6 godzin dydaktycznych, rozpoczęcie o godz. 9.00

 

Termin i miejsce:

Termin szkolenia – 13 -14 .11.2021

Miejsce szkolenia – Zespół Szkół w Lipnicy, ul Szkolna 4

 

Liczba uczestników:

Minimalna – 20 osób

Maksymalna – 30 osób.

 

Koszt:

500 zł/osoba

W przypadku konieczności odbycia kwarantanny lub podjęcia leczenia w związku z korona-wirusem organizator zwróci opłatę za szkolenie, pod warunkiem udokumentowania wspomnianych przyczyn.

Istotne zmiany, wymagania narzucone przez przepisy dotyczące organizacji szkoleń w okresie pandemii corona-wirusa.

 1. Każdy uczestnik szkolenia musi zezwolić organizatorowi na zmierzenie temperatury ciała termometrem bezdotykowym przed wejściem na szkolenie w każdym dniu szkoleniowym. W przypadku temperatury przekraczającej dozwoloną wartość Uczestnik/czka zostaną poproszeni o rezygnację ze szkolenia, a opłata za szkolenie zostanie zwrócona. Każdy Uczestnik/Uczestniczka są zobowiązani do wypełnienia formularza dotyczącego spraw związanych z COVID- 19
 2. Każdy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązani są do zabrania ze sobą kilku maseczek ochronnych, które będą zobowiązani nosić podczas szkolenia (o ile nie ma przeciwskazań medycznych) oraz kilku par rękawic, aby ewentualnie móc brać udział w zajęciach praktycznych.
 3. Przed wejściem na salę szkoleniową każdy Uczestnik/Uczestniczka są zobowiązani do umycia rąk wystawionym płynie dezynfekującym.
 4. Każdy uczestnik będzie miał przyporządkowane mu miejsce, którego nie powinien zmieniać podczas szkolenia.
 5. Napoje ciepłe i zimne, przekąski będą indywidualnie przygotowywane i wydawane przez organizatora.
 6. W przypadku konieczności odbycia kwarantanny lub podjęcia leczenia w związku z korona-wirusem organizator zwróci opłatę za szkolenie, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego ich konieczność.
 7. Proszę o rezerwacje ewentualnych noclegów oraz biletów na przejazd (jeśli  będą potrzebne) z możliwością ich zwrotu, ponieważ mogą z nagła ulec zmianie przepisy, które uniemożliwią odbycie szkolenia, bądź będzie ono odwołane z powodu zbyt małej ilości uczestników. Decyzja o odbyciu szkolenia zapadnie najpóźniej 12.11 wieczorem, o czym zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

Organizator liczy na zrozumienie przez Uczestników/Uczestniczki wprowadzonych wymogów. Mam nadzieję, że mimo to szkolenie upłynie w miłej, przyjemnej atmosferze i uzyskają Państwo satysfakcjonującą Was dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej

 

Organizator szkolenia:

WARMIŃSKO – MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ im. Dariusza Wyszyńskiego;

Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec

14-100 Ostróda ul. Sienkiewicza 9, NIP 741-172-32-87,
tel.: +48 504 039 756, 791 651 123
e-mail: info@mcsedu.com

Akces do szkolenia można zgłosić, wykorzystując pobrany wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  na  adres mailowy info@mcsedu.com lub pocztą na adres organizatora (powyżej).
Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma. Konto organizatora:
PKOBP 92 1020 3613 0000 6502 0009 1587

Wpłaty należy dokonywać na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma, po jej otrzymaniu.
W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, notatnik format A5, długopis. Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnika/czki.