Zespół

dr Jacek Szmalec

dr Jacek Szmalec –  terapeuta SI (II stopień),  oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta NDT Bobath, międzynarodowy trener masażu Shantala, rewalidator osób chorych, terapeuta Prehtla, fizjoterapeuta, terapeuta monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej, trener metody INPP, certyfikowany diagnosta ADOS-2 (autyzm), doktorant UMC w Lublinie, wykładowca współpracujący z UKW w Bydgoszczy oraz gościnnie na Uniwersytecie Gdańskim, KPSW w Bydgoszczy, UMC w Lublinie, pracuje w SOSW Szymanowo k/Morąga, własny gabinet terapeutyczny. Dnia 05.11.2018 obronił pracę doktorską na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Unwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem promotora  dr hab. Anety Borkowskiej i promotora wspierającego dr hab. Barbary Kalinowskiej-Witek pod tytułem” Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu funkcji motorycznych i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich”. Dysertacja uzyskała uprzednio pozytywne recenzje dr hab. Doroty Podgórskiej-Jachnik z UKW w Bydgoszczy oraz dr hab. Beaty Jachimczuk z UAM w Poznaniu.

Trener prowadzi następujące szkolenia:

DYSPRAKSJA/DCD W EDUKACJI – OCENA I STRATEGIE TERAPEUTYCZNE.

INPP – SZKOLENIE PODSTAWOWE

– MASAŻ SHANTALA – POZIOM BAZOWY

MASAŻ SHANTALA – POZIOM INSTRUKTORSKI

– PRZETWARZANIE SENSORYCZNE

TERAPIA RĘKI

– TERPIA RĘKI PLUS.

Publikacje:

 1. Szmalec.J, Paczkowska A. (2014), „Rola dotyku w rozwoju małego dziecka- masaż jako najstarsza i najdoskonalsza forma komunikowania się z dzieckiem” „Hygeia public health” 2014 nr 49 (1),s.15-18

2. Paczkowska A, Szmalec.J,Zielonka D „Wykrywanie problemów związanych z nieustaloną lateralizacją i możliwości im przeciwdziałania dla prawidłowego rozwoju dziecka” Hygeia public health” 2014 49(3): 531-535

3. Szmalec.J, Paczkowska A.Eszter Daróczy , JerzyT. Marcinkowski  (2014), „Konduktywna pedagogika – węgierska metoda Petõ w rehabilitowaniu pacjentów z upośledzeniami ruchowymi o podłożu związanym z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego” Hygeia public health” 2014 49(4): 655-659

4. Szmalec.J, Paczkowska A „Nieprawidłowe przetwarzanie wzrokowe a zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku 7-11 lat z problemami szkolnymi”,  ”Hygeia public health” 2014 49(4): 650-654

5. Szmalec J. Paczkowska A ”Hygeia public health” 2015 50(1): 21-25  Ręka dominująca i ręka asystująca w diagnozie dziecka z dysfunkcją kończyny górnej – dla optymalizacji rehabilitacji

6. Magda – Adamowicz. M, Szmalec. J„Wrażliwość moralna dzieci w wieku 7–10 lat prawidłowo rozwiniętych i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (rekonesans z badań)” – Rocznik Lubuski 2003 ISBN 0485-3083

7. Szmalec J. (2014) „Terapia w pedagogice Janusza Korczaka” Korczyńki M, Okrasa, M, (red)  Pochylmy się nad dzieckiem, s. 209-219. ISBN 978-83-7784-560-8

8. Szmalec. J. (2014) „Komputer w edukacji mózgowego porażenia dziecięcego – analiza przypadku” [w:] R.Wawer M.Pakula ( red), Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji XX wieku. Wyd. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2014, s. 140-150, ISBN 978-83- 62025-28-2

9. Szmalec J., Binkuńska E. (2014), Multidirection improvement of a child with Down’s syndrome using a few methods: sensory integration, occupational therapy, speech therapy – case study, [w:] Journal of Education, Psychology and Social Sciences, Volume 2, Issue 1, 2014, s. 44-49, ISSN 1339-1488.

10. Szmalec J. Paczkowska A(2015) EPS – Journal of Education, Psychology and Social Sciences (Journal detailed information) „The occupational therapy for a child with meningomyelocele – case study” ISSN: 1339-1488 vol 3.

11. Szmalec J. (2012) – Annales UMCS w Lublinie, VOL XXV,1-2 sectio J, Recenzja: Sally Goddald Blythe, Jak osiągnąć sukcesy w nauce.2012,s.93 – 99. ISSN 0867- 2040

12. Binkuńska E., Szmalec J. (2013), The Multiple Improvement of a Child with the Birth Defects Syndrome – Sensory Integration, Speech Therapy – Study of the Case.

13. Binkuńska E., Szmalec J. (2014), Multidirection improvement of a child with Down’s syndrome using a few methods: sensory integration, occupational therapy, speech therapy – case study, [w:]  GV-CONF 2014, Global Virtual Conference, 7-11 April 2014, s. 350-354

14. Szmalec J., Binkuńska E. (2014), Multidirection Therapy of a Child with Asperger Sydrome – Case Study, [w:] Scieconf 2014, Zilina.

15. Szmalec J, Paczkowska A.,  „The occupational therapy for a child with myelocystocele  case study „HASSACC 2014 -The 2nd Human and Social Sciences at the Common Conference ISBN 978-80-554-0949-8 ISSN: 1339-522X s.122-127

16. Szmalec J., „Support of manual dexterity of preschool and elementary school children.”, The 4th Global Virtual Conference – GV 2016, ISBN: 978-80-554-1197-2 ISSN: 1339-9373.

17. Szmalec. J., „Observation and therapy of a child with hemiplegia.”, The 4th Global Virtual Conference – GV 2016, ISBN: 978-80-554-1197-2 ISSN: 1339-9373.

18. Kalinowska-Witek B., Szmalec J., „Rola terapeuty we we wspieraniu rodzin z niepłnosprawnością” w „Wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmut terapie kogniwistyczne” pod red. Magdaleny Prentki, Bydgoszcz 2016, ISBN: 978-83-89914-88-0, s. 96-108.

19. Szmalec J., Orkisz K., Biała E.A., Jagodzińska N., „Interdyscyplinarna praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną” Sprawozdanie z konferencji w Szmanowie w 2015 r) w „Wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmut terapie kogniwistyczne” pod red. Magdaleny Prentki, Bydgoszcz 2016, ISBN: 978-83-89914-88-0, s. 145.

20. Parvin C., Szmalec J., Podgórska-Jachnik D., „Dyspraxia/DCD – Problem Review on the Basis of British Experience., HASSAC 2016, ISBN: 978-80-554-1270-2 ISSN: 2453-6075 CDROM ISSN: 1339-522X

21. Szmalec J., „Research on the effectiveness of therapy used for children with grapho-motor problems applying the authorial grapho-motor questionnaire”, Proceedings DIALOGO (DIALOGO-CONF 2017 SSC), DOI: 10.18638/dialogo.2017.3.2.4, ISBN: 978-80-554-1338-9 ISSN: 2393-1744, vol. 3, issue 2, pp. 50-64, 2017, http://dialogo-conf.com/archive/?vid=1&aid=2&kid=170302-4

22. Szmalec J. „Children with grapho-motor problems, their functioning and therapy.”, HASSACC 2017, ISBN: 978-80-554-1374-7 ISSN: 2453-6075 CDROM ISSN: 1339-522, DOI: 10.18638/hassacc.2017.5.1.251 .ISBN: 978-80-554-1465-2

23. Szmalec J., Binkuńska E., Kozakiewicz K., „Support psychomotor development through stimulation through SI therapy in a 15-year-old girl with Asperger syndrome – case analysis.” – ScieConf 2018,  ISSN: 1339-9071, CD ROM ISSN: 1339-3561, ISBN: 978-80-554-1465-2

24. Szmalec J., Binkuńska E., Paczkowska A., Kaciska M. (2018). Wspomaganie rozwoju psychoruchowego oraz językowego poprzez stymulację terapią integracji sensorycznej w przypadku zespołu Aspergera. Biuletyn logopedyczny, NR 32, 2018, Zarząd Główny PTL, s. 71-88.

25. Binkuńska E. Szmalec J (2018). Obraz zaburzeń komunikacji oraz rozwoju motoryki u osób z Zespołem Dravet. Biuletyn logopedyczny, NR 32, 2018, Zarząd Główny PTL, s. 99-112.

26. Podgórska-Jachnik D., Szmalec J., „Test Oceny Ręki Asystującej (AHA) jako narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne w edukacji włączającej dzieci z jednostronnymi niedowładami ręki”, Kwartalnik Naukowy Edukacja, Instytut Bdań Edukacyjnych, 2019, 1(148), 111–130, DOI 10.24131/3724.190108, ISSN 0239-6858

Referencje (Lists of Recommendation):

List referencyjny z UMCS w Lublinie.

List referencyjny z KPSW w Bydgoszczy

List referencyjny WSB w Toruniu str. 1, str. 2