Zespół

dr hab. Maciej Kołodziejski

Dr hab. Maciej Kołodziejski - profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest pedagogiem i muzykiem. Zajmuje się pedagogiką wczesnoszkolną, problematyką audiacji, teorią uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, pomiarem w edukacji muzycznej, rozwijaniem...

czytaj dalej

dr Grzegorz Biliński

Dr Grzegorz Biliński -  od początku swoje zainteresowania zawodowe związał z fizjoterapią. W 2003 uzyskał tytuł magistra fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym.  W 2012 roku otworzył przewód doktorski na AWF Wrocławskim badając zaburzenia równowagi...

czytaj dalej

Dominique Chiquet

Dominique Chiquet - to były profesjonalny lekkoatleta i gracz numer 1 w squash-a w Szwajcarii. Jest założycielem i właścicielem Motorskilllearning.com. W ramach tego portalu przedstawia program stymulowania i doskonalenia umiejętności motorycznych przez dzieci w wieku...

czytaj dalej

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy, visiting professor Uniwersytetu im. M. Utemisowa w Uralsku / Kazachstan; pedagog specjalny - surdopedagog, psycholog,...

czytaj dalej

dr Grzegorz Brzuzy

dr Grzegorz Brzuzy - dr nauk pedagogicznych, w roku 2011 obronił pracę doktorską na temat: "Związek z edukacją zdrowotną, a jakością życia osób z trwałym i postępującym uszkodzeniem wzroku". Promotorem pracy był prof. dr hab. Stanisław Kowalik, a recenzentami byli:...

czytaj dalej

mgr Aneta Bester

mgr Aneta Bester - po ukończeniu studiów w zakresie administracji i europeistyki zmieniła sferę zainteresowań na pomoc niepełnosprawnym i zaniedbanym społecznie dzieciom (posiada stosowne kwalifikacje dzięki ukończonym studiom "Resodjalizacja i socjoterapia"). Dzięki...

czytaj dalej