Oferta

WZROK W INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (WERS. SKRÓCONA) – WEJHEROWO – 12.09.2020

Cel szkolenia.

Zapoznanie uczestniczek i uczestników z budową i funkcjonowaniem narządu wzroku, jego rozwojem i zachodzącymi zmianami w trakcie życia człowieka. Omówienie znaczenia narządu wzroku. Elementy diagnozowania problemów ze wzrokiem u dzieci (na poziomie niewymagającym specjalistycznej porady okulisty) i projektowanie terapii dla podopiecznych z uwzględnieniem terapii integracji sensorycznej. Przedstawienie stymulacji wzroku dla różnych grup wiekowych dzieci do wykorzystania przez terapeutów, pedagogów, rodziców i opiekunów..

Prowadzący szkolenie.

dr Grzegorz Brzuzy

Multispecjalista zajmujący się wzrokiem jako tyflopedagog łączący podejście pedagogiczne i psychologiczne, wykorzystujący w terapii integrację sensoryczną, masaż Shantala oraz wiedzę uzyskaną podczas wielu szkoleń i studiów podyplomowych. Długoletni praktyk, który aktualnie wykorzystuje swoje umiejętności w pracy z dziećmi w Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja”. Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych

Więcej informacji o Prowadzącym pod linkiem z jego nazwiskiem.

Forma szkolenia.

Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz warsztatami.

Szkolenie jest kierowane do:

 • psychologów,
 • pedagogów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów,
 • fizjoterapeutów,
 • pielęgniarek i położnych,
 • terapeutów wczesnego wspomagania i innych,
 • rodziców i opiekunów dzieci.

Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje zaświadczenie.

Program szkolenia.

 1. Budowa i funkcje narządu wzroku.
 2. Rozwój wzroku w życiu człowieka.
 3. Zaburzenia widzenia.
 4. Funkcjonalna metoda oceny możliwości wzrokowych dziecka  – diagnoza i terapia z uwzględnienim problematyki integracji sensorycznej.
 5. Znaczenie wzroku w życiu człowieka.
 6. Stymulacja wzroku niemowląt (do 1 roku życia).
 7. Stymulacja wzroku dzieci w wieku 1-3 lat.
 8. Stymulacja wzroku dzieci w wieku 3-7 lat.
 9. Stymulacja wzroku dzieci powyżej 7 lat.

Czas trwania szkolenia – 8 godzin dydaktycznych:

I dzień (sobota) – od 9.00 do 17.00
Dokładny harmonogram szkolenia zależy od ilości przerw uzgodnionych między Trenerem a osobami szkolącymi się.

Termin i miejsce prowadzenia szkolenia – szkolenie zmknięte.

12.09.2020,

Wejherowo, ul. Sobieskiego 279, Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego

Liczba uczestników: szkolenie zamknięte dla kadry PZKS w Wejherowie

Cena szkolenia uzgodniona indywidualnie..

Organizatorzy szkolenia:

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Dariusz Wyszyński;

14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 25/21, NIP 741-100-40-49,
tel.: +48 504 039 756, e-mail: info@mcsedu.com

Akces do szkolenia można zgłosić wykorzystując pobrany wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na  adres mailowy info@mcsedu.com lub pocztą na adres organizatora (powyżej).

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma.

Konto organizatora: mBank 62 1140 2004 0000 3002 5366 2007

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje drukowane materiały szkoleniowe, notatnik format A5, długopis.

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnika