Oferta

WYBUCHOWE DZIECI

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności rozpoznawania uwarunkowań i mechanizmów zachowań impulsywnych u dzieci z różnego rodzaju specjalnymi potrzebami rozwojowymi w celu ich korekcji i podniesienia przez dziecko samokontroli zachowań i emocji.

Prowadząca szkolenie:

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ, prof. UKW

Forma szkolenia:

Wykład połączony z warsztatami.

Szkolenie jest kierowane do:

 • pedagogów
 • pedagogów specjalnych
 • psychologów
 • terapeutów, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • opiekunów i rodziców dzieci z zaburzeniami utrudniającymi kontrolę zachowania i emocji (ADHD, autyzm, zaburzenia integracji sensorycznej i in.)

Po odbytym szkoleniu uczesatnik/czka otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.

Program szkolenia:

 1. Prawidłowości rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży
 2. Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży.
 3. Dzieci impulsywne a zachowania impulsywne.
 4. Uwarunkowania i mechanizm reakcji „wybuchowych” u dzieci.
 5. Charakterystyka zachowań „wybuchowych” dzieci z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (ADHD, autyzm, zaburzenia integracji sensorycznej, różne rodzaje niepełnosprawności). Różnice w ujęciu diagnozy nozologicznej i funkcjonalnej i ich znaczenie w oddziaływaniach wychowawczych.
 6. Możliwości i skutki różnych podejść wychowawczo-terapeutycznych do problemów dziecka przejawiającego zachowania impulsywne. Podejście behawioralne a podejście poznawcze.
 7. Charakterystyka wybranych strategii wychowawczych i metod terapeutycznych w pracy z dzieckiem impulsywnym:
 8. Podstawowe regulatory zachowania w codzienności klasy szkolnej.
 9. Stosowana Analiza Zachowania i jej wybrane strategie.
 10. KOD ZACHOWANIA wg J. Minnahan i N. Rappaport.
 11. Cooperation & Proactive Solution (proaktywne podejście poznawcze) wg R. Greenie’go.
 12. Identyfikowanie przyczyn zachowań „wybuchowych” wg metodyki J. Minahan oraz Kwestionariusza Nierozwiązanych Problemów R. Greenie’go.
 13. Strategia rozmowy z dzieckiem o problemach z zachowaniami impulsywnymi a wspólne ich rozwiązywanie.
 14. Współpraca z rodziną dziecka „wybuchowego”.

Efekty szkolenia:

 • Umiejętność diagnozy funkcjonalnej problemów z kontrolą zachowania i emocji.
 • Umiejętność identyfikacji przyczyn i mechanizm zachowań impulsywnych u dzieci.
 • Znajomość strategii wychowawczych i terapii wspomagających dziecko w kontroli zachowania i emocji.
 • Umiejętność projektowania działania wychowawczo-terapeutycznego stosownie do rozpoznanych potrzeb dziecka impulsywnego.
 • Pogłębienie umiejętności rozmowy z dzieckiem i pobudzania autorefleksji nad jego zachowaniami impulsywnymi

Czas trwania szkolenia: 15 g. dyd.

I dzień – od godz. 9.00 – 9 godzin dydaktycznych ( 45 min.)

II dzień – od godz. 9.00 – 6 godz. dydaktycznych

Termin i miejsce szkolenia:

Do uzgodnienia – przewidywany najbliższy – 8-9. 02.2020

Liczba uczestników:

min. 15, maks. 30

Cena szkolenia:

550 zł/os. ( w tym VAT)

Organizator szkolenia:

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Dariusz Wyszyński; 

14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 25/21, NIP 741-100-40-49,
tel.: +48 504 039 756,
e-mail: info@mcsedu.com

 

Akces do szkolenia można zgłosić,przesyłając pobrany (link) i wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na  adres mailowy info@mcsedu.com lub pocztą na adres organizatora (powyżej). 

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma.

Konto organizatora: mBank 62 1140 2004 0000 3002 5366 2007

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, notatnik format A5, długopis, .

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnik