Oferta

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening umiejętności społecznych  – Jak zwiększać samodzielność osób z autyzmem?

Cel szkolenia:

Doskonalenie umiejętności terapeutycznych przygotowywania osób z diagnozą ze spektrum autyzmu do samodzielnego komunikowania się w sytuacjach zaspokajania potrzeb życiowych, w organizacji czasu wolnego oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy.

Program szkolenia

 1.     Specyfika trudności funkcjonowania społecznego osób z diagnozą ze spektrum autyzmu.
 • Wpływ koncepcji teorii umysłu.
 • Budowanie współnego pola uwagi.
 • Neurobiologia mózgu w autyzmie.
 • Neurony lustrzane.

     2.     Rola treningów umiejętności społecznych w rozwoju samodzielnego komunikowania się w sytuacjach zaspokajania

            potrzeb życiowych, w organizacji czasu wolnego oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy.

 • Zaspokajanie potrzeb osób z autyzmem.
 • Oczekiwania społeczne wobec osob z autyzmem.

     3.    Programy, scenariusze, organizacja treningów umiejętności społecznych.

 • Przykłady dobrych pratyk.
 • Propozycje na podstawie literatury.

 

     4.    Pomoce wizualne do treningów umiejętności społecznych.

 • Przezentacja modelowych filmów oraz historyjek społecznych dla osób z autyzmem.
 • Praca z kamerą i obrazem.

      5.    Zasady pracy grupowej z osobami z autyzmem.

Prowadząca szkolenie:

Dr Anna Prokopiak

Forma:

Wykład z pomocami multimedialnymi i warsztaty.

Termin i miejsce:

Do uzgodnienia

Cena:

450 zł/osoba brutto

Ilość osób

od 20 do 25.

Kontakt:

tel. 504039756,
e-mail: info@mcsedu.com