Oferta

” Seksualność osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną”, w dniach 9-10.12.2023 w Ostródzie

” Seksualność osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną”, w dniach 9-10.12.2023 w Ostródzie
WMCS im Dariusza Wyszyńskiego zaprasza na wyżej wymienione szkolenie.
Prowadzenie – dr hab Remigiusz Kijak
Miejsce – Ostróda . Sienkiewicza 9
Data Szkolenia – 9-10 .12.2023
Cena Szkolenia – 350 zł +23% vatu = 430,50 zł
Dla rodziców – 300 zł +23% = 369 zł
Czas szkolenia – sobota w godzinach 9-17, niedziela 9-14
Zapisy kierujemy na adres e mail: jszmalec@gmail.com, info@mcsedu.com
Zapraszam dr Jacek Szmalec
Program szkolenia:
Celem szkolenia jest poznanie, czym jest rozwój psycho seksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną rozpoczniemy od tego kim jest osoba z niepełnosprawnością w systemie społecznym, kulturowym ale również w kontekście cielesności, fizyczności, uwarunkowań bio psycho społecznych. Temat seksualności osób niepełnosprawnych jest tematem niezmiernie trudnym delikatnym intymnym bardzo wrażliwym. Nie wiele o tym temacie mówi się w przestrzeni społecznej można popełnić wiele błędów w kontekście projektowania działań wspierających działań edukacyjnych działań systemowych można powiedzieć że obecnie edukacja seksualna osób niepełnosprawnych nie istnieje, nie istnieje również adekwatny dobry system wsparcia osób z niepełnosprawnością Wszystko to co dzieje się w obszarze seksualności osób niepełnosprawnych jest intuicyjnym wspieraniem czy rozbrajaniem pewnych mitów stereotypów na ten temat ale też szukaniem rozwiązań systemowych rozwiązań edukacyjnych. Szkolenie będzie miało charakter wykładu z elementami dramy z elementami procesów grupowych czy socjoterapii przewidzianych jest 16 godzin w których po kolei omawiane zostaną kwestie takie jak:
1. Czym jest norma
2. Jaki jest rozwój fizyczny i intelektualny, emocjonalny osób z niepełnosprawnością intelektualną 3. Czym jest kategoria niepełnosprawni we współczesnej terminologii psychologicznej rehabilitacyjnej, edukacyjnej
4..Jakie są uwarunkowania rozwoju psychoseksualnego osoby z niepełnosprawnością od narodzin przez dzieciństwo okres młodzieńczy dorosłość. Przedstawione zostaną najważniejsze wymiary tego rozwoju a także ustalone zostaną kwestie zróżnicowania w kontekście stawiania diagnoz dotyczących rozbrajania pewnego rodzaju mitów stereotypów w tym zakresie
5. Omówione zostaną kwestie pracy edukacyjnej z osobami z niepełnosprawnością w kontekście zachowań trudnych (rozumianych jako zachowania nieprawidłowe w obszarze psychoseksualnym ) te kwestie które mogą nas niepokoić które stwarzają pewnego rodzaju dysonanse niepokoje emocjonalne. Ustalimy sobie jak wspierać jak pomagać jak rozmawiać z osobą z niepełnosprawnością o seksualności kiedy jesteśmy rodzicem kiedy jesteśmy terapeutą kiedy jesteśmy profesjonalistą
6. Przedstawione zostaną pewne uwarunkowania prawne dotyczące rozwoju seksualnego i tego jak realizować rozwój seksualny w warunkach systemu edukacyjnego na ile prawo jest wspierające w zakresie wspierania tego rozwoju a na ile jest prawem które w jakiś sposób ten temat utrudnia
7. Wreszcie zastanowimy się nad kwestiami krzywdzenia przemocy, złego dotyku, będziemy mówić również o cielesności. Istotności ciała jako narzędzia samopoznania ale również ciała jako ciała które wyznacza granice własnej intymności. seksualności 8. Rozprawimy się z takimi kwestiami jak tabu jak seksualność jak intymność, związki macierzyństwo ojcostwo w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną, spróbujemy opracować diagnozę i formy wsparcia w obszarze wybranych teorii psychologicznych przede wszystkim terapii poznawczo behawioralnej ale również terapii systemowej czy ty terapii skoncentrowanej na rozwiązywaniu problemów.