Oferta

Plastrowanie spastyczność

plastrowanie 2

Prowadzenie Kursu: dr Grzegorz Biliński, specjalista fizjoterapii,
dyplomowany terapeuta min.: PNF, Bobath, BSc, PRI, KT.

PROGRAM KURSU:

Dzień pierwszy: Spastyczność – badanie, ocena i strategie terapeutyczne

Dzień drugi: Kinesiotaping – Plastrowanie dynamiczne w dysfunkcjach układu ruchu.

  Dzień I
9:00 – 10:00 Przywitanie uczestników, przedstawienie uczestników i pracy jaką wykonują

z osobami chorymi, omówienie problemów i sposobów rozwiązań klinicznych podopiecznych (pacjentów)

10:00 – 10:15 przerwa kawowa
10:15 – 12:15 Spastyczność jako problem kliniczny. Omówienie zagadnień cech spastyczności z podziałem na symptomatykę: przykłady pacjentów
12:15 – 13:00 Przerwa obiadowa
13:00 – 15:00 Sposoby rozumowania klinicznego z tworzeniem strategii terapeutycznych w procesie rehabilitacji.
15:00 – 16:00 Zajęcia kliniczne w parach oraz tworzeniem dokumentacji z podsumowaniem. Współpraca trans dyscyplinarna w procesie terapeutycznym.
  Dzień II
9:00 – 10:00  

Plastrowanie dynamiczne – zasady stosowania, wskazania i p. wskazania.

10:00 – 10:15 przerwa kawowa
10:15 – 12:15 Wybrane techniki plastrowania dynamicznego w zależności od badanego problemu klinicznego.
12:15 – 13:00 Przerwa obiadowa
13:00 – 15:00 Techniki:  mięśniowa, funkcjonalna, więzadłowa, oscylacyjna i na punkty spustowe.
15:00 – 15:15 przerwa kawowa
15:15 – 16:15 Praca w parach z zastosowaniem klinicznym. Podsumowanie szkolenia

 

Dla kogo jest ten kurs i kto może wsiąść w nim udział?

 

W kursie mogą wziąć udział: Fizjoterapeuci, Pielęgniarki, Opiekunowie medyczni, Neurologopedzi i Terapeuci zajęciowi.

Część kursu dostosowana jest do pytań jakie zadają uczestnicy w trakcie szkolenia i związane są z problemami w ich codziennej pracy.

Miejsca lub też placówki dla których dedykowany jest kurs:

Zakłady Opiekuńczo Lecznicze (ZOL) Środowiskowe Domy Opieki (ŚDS) Domy Pomocy Społecznej (DPS) Oddziały szpitalne z rehabilitacją neurologiczną w tym OAiT, dla tych którzy swojej pracy zawodowej pomagają chorym po udarach mózgu, stwardnieniu rozsianemu, urazach czaszkowo mózgowych, upośledzeniem umysłowym, stwardnieniu zanikowemu bocznemu oraz innymi wielorakimi głębokimi niepełnosprawnościami.

Kim jestem w skrócie?

od 2003 roku, pracownikiem dydaktycznym, doktorem i specjalistą fizjoterapii, wykładowcą akademickim wydziałów: fizjoterapii, neurologopedii, oligofrenopedagogiki i psychologii, Przewodniczącym Opolskiej WRDON 2015-2020, członkiem Krajowej Rady Fizjoterapeutów I-wszej kadencji.  Jestem klinicystą który w swoim doświadczeniu zawodowym pracuje od ponad 20 lat z osobami z głęboką niepełnosprawnością i z uszkodzeniami mózgu jestem  instruktorem Aktywnej Rehabilitacji, wspomagającym zespoły terapeutyczne w całej Polsce, specjalistą fizjoterapii i wieloletnim dydaktykiem szkół wyższych o profilach medycznych i pedagogicznych.