Zespół

prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski

Uniwersytet Medyczny w Lublinie , Katedra i Zakład Psychologii