Zespół

Dominique Chiquet

Dominique Chiquet - to były profesjonalny lekkoatleta i gracz numer 1 w squash-a w Szwajcarii. Jest założycielem i właścicielem Motorskilllearning.com. W ramach tego portalu przedstawia program stymulowania i doskonalenia umiejętności motorycznych przez dzieci w wieku...

czytaj dalej

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy, visiting professor Uniwersytetu im. M. Utemisowa w Uralsku / Kazachstan; pedagog specjalny - surdopedagog, psycholog,...

czytaj dalej

dr Grzegorz Brzuzy

dr Grzegorz Brzuzy - dr nauk pedagogicznych, w roku 2011 obronił pracę doktorską na temat: "Związek z edukacją zdrowotną, a jakością życia osób z trwałym i postępującym uszkodzeniem wzroku". Promotorem pracy był prof. dr hab. Stanisław Kowalik, a recenzentami byli:...

czytaj dalej

mgr Aneta Bester

mgr Aneta Bester - po ukończeniu studiów w zakresie administracji i europeistyki zmieniła sferę zainteresowań na pomoc niepełnosprawnym i zaniedbanym społecznie dzieciom (posiada stosowne kwalifikacje dzięki ukończonym studiom "Resodjalizacja i socjoterapia"). Dzięki...

czytaj dalej

mgr Agnieszka Paczkowska

mgr Agnieszka Paczkowska - fizjoterapeutka, oligofrenopedagog, terapeutka SI,  trener i certyfikowany terapeuta INPP, certyfikowany terapeuta Metody Johansena (IAS), instruktorka Masażu Shantala, terapeutka AHA.Kilka lat pracowała w szkole życia. Od grudnia 2010...

czytaj dalej

mgr Kinga Prusinowska

Mgr Kinga Prusinowska – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania. Pracuje jako terapeuta w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania i emocji oraz z ich rodzinami. Prowadzi diagnozę...

czytaj dalej