Zespół

mgr Kinga Prusinowska

Mgr Kinga Prusinowska – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania.

Pracuje jako terapeuta w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania i emocji oraz z ich rodzinami. Prowadzi diagnozę funkcjonalną dziecka niepełnosprawnego, zagrożonego niepełnosprawnością oraz obserwacje w placówkach. Konsultuje rodziców i nauczycieli/wychowawców. Współprowadziła „Szkołę dla rodziców i wychowawców”. Jest wykładowcą Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Organizuje warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy, w tym:

  • Diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R,
  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa Dziecka,
  • Narzędzia M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

oraz szkolenia podnoszące umiejętności terapeutyczne dotyczące m.in.:

  • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym,
  • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
  • Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym, Uczeń z ADHD w szkole,
  • Boję się mówić – Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia.

Zainteresowania zawodowe związane są z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami trudnymi i niepożądanymi oraz systemami motywacyjnymi.

Pani mgr Kinga Prusinowska prowadzi szkolenie:

„ANALIZA BEHAWIORALNA STOSOWANA” W TERAPII DZIECI Z AUTYZMEM LUB ZESPOŁEM ASPERGERA – PODSTAWY.