Zespół

mgr Aneta Bester

mgr Aneta Bester – po ukończeniu studiów w zakresie administracji i europeistyki zmieniła sferę zainteresowań na pomoc niepełnosprawnym i zaniedbanym społecznie dzieciom (posiada stosowne kwalifikacje dzięki ukończonym studiom „Resodjalizacja i socjoterapia”). Dzięki ukończonym studiom podyplomowym z tyflopedagogiki oraz oligofrenopedagigiki, pogłębionym przez ukończenie kursów i szkoleń:

 • Szkolenie „Terapia małych dzieci z niepełnosprawnościa złożoną, w tym dzieci z uszkodzonym narządem wzroku i dodatkowymi niepełnosprawnościami”,
 • Kurs „Instruktor masażu Shantala”,
 • Szkolenie „Terapia ręki”,
 • Szkolenie „INPP – poziom podstawowy”,
 • Szkolenie „Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci – obserwacja, podstawowe ćwiczenia i metody pracy”,
 • Kurs „Dojrzałość małego dziecka a problemy rozwojowe”,
 • Szkolenie nauczycieli placówek ogólnodostępnych, z których korzystają uczniowie niewidomi isłabowidzący z niepełnosprawnością sprzężoną”,
 • Kurs „Język migowy stopień I”,
 • Kurs „Terapia behawioralna”,
 • Meoda Dobrego Startu poziom I i II”,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne”,
 • „Modele pracy z uczniem z autyzmem i z zespołem Aspergera”,
 • „Kompleksowe przygotowanie do pracy z dzieckiem z ADHD”,
 • Szkolenie „Recykling ART. – czyli jak przekształcać zwykłe przedmioty, by stały się ciekawą zabawą plastyczną”,
 • Szkolenie „Zdrowo żyjemy – zdrowy styl życia promujemy – animacja i profilaktyka w oddziaływaniach wychowawczych świetlic terapeutycznych”,
 • „Komunikacja wspomagająca Makaton poziom I i II”,
 • Kurs kwalifikacyjny „Tyflopedagogika”,
 • Kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika”,
 • „Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
 • Kurs podstawowy tańca towarzyskiego,
 • Kurs „Społeczny kurator sądowy”,
 • Kurs „Mediator sądowy”,

łączy prfesjonalizm i pasję.

Obecnie realizuje się, pracując jako pedagog specjalny w Szkole Podstawowej w Turzy i Trzebosi oraz jako tyflopedagog w Albigowej. Aktualnie poszerza swoją wiedzę o sferę autyzmu w trakcie studiów podyplomowych „Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i esukacja”. Znajduje czas, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem jako wykładowca studiów podyplomowych „Tyflopedagogika” w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie. Jest pożądanym trenem szkolącym nauczycieli i rady pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej i specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Pasjonuje ją rękodzieło, dlatego samodzielnie projektuje i tworzy pomoce dydaktyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach warsztatów szkolnych „Bądźmy przyjaźni niepełnosprawności”, organizowanych dla dzieci, krzewi wśród nich świadomość i humanitarne postawy wobec niepełnosprawności.

Prowadzi szkolenia:

 1. Stymulacja prawidłowego rozwoju dziecka poprzez mądre gry i zabawy.