Zespół

dr n. hum. Maria Faściszewska

Doktor nauk humanistycznych neurologopeda, surdologopeda, filolog polski i rosyjski, Absolwentka Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy – ECSF (ang. European Clinical Specialization in Fluency Disorders). Brała udział w wielu szkoleniach w kraju i za granicą dotyczących zaburzeń płynności mówienia (giełkotu i jąkania), m. in. organizowanych przez The Stuttering Foundation, American Speech Language-Hearing Association, Stypendystka The Stuttering Foundation, brała udział w szkoleniu Online Summer Workshop: Using Cognitive Approaches with People Who Stutter.

Wieloletni wykładowca akademicki na wielu uczelniach w Polsce np. UG, SUM, UKW, Ateneum, PWSH, PWNS. Pracowała w PPP numer 7, Ośrodku Diagnozy i Terapii dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Gdańsku. Właścicielka Port Komunikacja.

Autorka wielu artykułów naukowych i specjalistycznych publikacji terapeutycznych dla logopedów, np. Różnicowanie fonemowe głosek ś, s, sz; Cienie logopedyczne, wydawnictwo Harmonia itd. Autorka programów komputerowych Percepcja Słuchowa. Learnetic 2018 oraz Faściszewska M., Talaśka K. Zaburzenia przetwarzania słuchowego. Learnetic, 2020. Oba programy uzyskały rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Od wielu lat organizatorka i inicjatorka akcji „Międzynarodowego Dnia Świadomości na temat jąkania” na Uniwersytecie Gdańskim. Nieustannie zainteresowana pogłębianiem wiedzy na temat zaburzeń płynności mowy, SLI, zaburzeń słuchu i dwujęzyczności.

 

35x45