Zespół

dr hab. Maciej Kołodziejski

Dr hab. Maciej Kołodziejski – profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest pedagogiem i muzykiem. Zajmuje się pedagogiką wczesnoszkolną, problematyką audiacji, teorią uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, pomiarem w edukacji muzycznej, rozwijaniem kreatywności dziecięcej (w tym improwizacją muzyczną). Jest promotorem jednego doktoratu z zakresu pedagogiki muzycznej, drugi jest w trakcie.

Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Wymiany Akademickiej. Rzeczoznawcą podręczników do muzyki MEN oraz członkiem rady naukowej PTEEG (Polskie Towarzystwo Edwina Eliasa Gordona) w Bydgoszczy.

Jest autorem kilkunastu monografii naukowych, rozdziałów w monografiach, studiów empirycznych oraz ponad 140 artykułów opublikowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i Słowacji.

Trener prowadzi następujące szkolenia:

  1. WYKORZYSTANIE TEORII UCZENIA SIĘ MUZYKI WG E.E. GORDONA DO WSPOMAGANIA ROZWOJU MUZYCZNEGO I UMUZYKALNIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM SZKOLNYM.WYKORZYSTANIE TEORII UCZENIA SIĘ MUZYKI WG E.E. GORDONA DO WSPOMAGANIA ROZWOJU MUZYCZNEGO I UMUZYKALNIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM SZKOLNYM.
  2. KREATYWNI MUZYCZNIE? DLACZEGO NIE! WARSZTAT PODSTAW IMPROWIZACJI MUZYCZNEJ
  3. JAK JESTEŚ INTELIGENTNY, A NIE CZY! PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE TEORII INTELIGENCJI WIELORAKICH PODCZAS WCZESNEJ EDUKACJI.

 

Publikacje (wybór):

  1. Kołodziejski M., „Muzyka i wielostronna edukacja dziecka”, Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Częstochowa, 2012, ISBN 8361425330, 9788361425335
  2. Kołodziejski M., „Koncepcja Edwina E. Gordona w powszechnej edukacji muzycznej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Płock, 2011, 8361601058, 9788361601050
  3. Kołodziejski M., „Wybrane sposoby oceniania osiągnięć muzycznych uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej”, Płock, 2009,                                                                            ISBN 978-83-61601-40-1
  4. Kołodziejski M.,(red. naukowa),  „Kreatywność w edukacji muzycznej”, Wydawnictwo Typografia Pułtusk, Pułtusk, 2014, ISBN 978-83-7549-190-6
  5. Kołodziejski M. Pazur B., „Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej”, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin, 2016, ISBN 9788378472919
  6. Kołodziejski M. (red.nauk.), „Transgresje w edukacji” t. I i II, Wydawnictwo Typografia Pułtusk (Akademia A. Gieysztora w Pułtusku), Pułtusk, 2016, ISBN 978-83-7549-248-4