Zespół

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy, visiting professor Uniwersytetu im. M. Utemisowa w Uralsku / Kazachstan; pedagog specjalny – surdopedagog, psycholog, logopeda, absolwentka studiów podyplomowych Coaching i mentoring w edukacji, szkoleń i kursów dotyczących pomocy psychospołecznej i pracy z osobami z niepełnosprawnością, m.in. w zakresie wczesnej interwencji, pomocy psychospołecznej osobom z doświadczeniami traumy. Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW, Konsultantka ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu, organizatorka licznych szkoleń i warsztatów metodycznych z zakresu pracy z dzieckiem ze SPE, koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli „Praca z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”. Autorka wielu publikacji dotyczących specjalnych potrzeb i pracy z osobami z niepełnosprawnością, zaburzeniami rozwojowymi, psychicznymi, schizofrenią i ich rodzinami.

Pani trener prowadzi szkolenia:

 1. WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ (AAC) W PRACY Z DZIECKIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI KOMUNIKACYJNYMI
 2. WYBUCHOWE DZIECI

Wybrane publikacje spośród ponad 105:

 1. Podgórska-Jachnik D., „Przekaz pantomimiczny w komunikacji z dzieckiem niesłyszącym”, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. stron 234, ISBN: 83-7171-725-3
 2. Podgórska-Jachnik D., „A Student with Hearing Impairment as Aggressor and Aggression Victim (Uczeń z uszkodzonym słuchem jako agresor i ofiara agresji)”, w: ROBUSD – Reducing Bullying Strengthening Diversity. 1-4 [Dokument elektroniczny] : a handbook on bullying and special needs / red. Jacek Pyżalski, Erling Roland, wyd.: Łódź : Pedagogy Academy ; Stavanger : Centre for Behavioural Research University of Stavanger, 2010, ISBN: 978-83-926719-9-2
 3. Jachimczak B., Olszewska B., Podgórska-Jachnik D., „Mój zawód – moja praca – moja przyszłość. Perspektywy osób z niepełnosprawnością”, Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, 2011, stron 215, ISBN: 978-83-62684-16-8
 4. Podgórska-Jachnik D., „Głusi : emancypacje„, Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2013, stron 458, ISBN: 978-83-62684-56-4
 5. Podgórska-Jachnik D., Pietras T., „Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami„, Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014, stron 202, ISBN: 978-83-7951-315-4
 6. Podgórska-Jachnik D., „Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami„, Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014. stron 203, ISBN: 978-83-7951-303-1
 7. Witusik A.Leszto S., Podgórska-Jachnik D, Pietras T., „Schizofrenia w kontekście nauk społecznych : osoba chora na schizofrenię w obszarze zainteresowań pedagogiki specjalnej„, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2015. stron 116, ISBN: 978-83-62182-50-3
 8. Podgórska-Jachnik D., „Specyfika wczesnego wpomagania rozwoju i wczesnej interwencji logopedycznej w pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem„, w: Wczesna interwencja logopedyczna / red. Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016, s. 459-196, ISBN: 978-83-7744-106-0
 9. Parvin C., Szmalec J., Podgórska-Jachnik D., „Dyspraxia/DCD – Problem Review on the Basis of British Experience„,HASSACC (Human And Social Sciences At the Common Conference) – 2016, Vol. 4, iss. 1, s. 143-146, ISNN: 2453-6075
 10. Podgórska-Jachnik D., „Problem depresji wśród osób niesłyszących i niewidzących„, w: Nawracające zaburzenia depresyjne : etiologia, diagnoza i terapia / pod red. Agaty Orzechowskiej, Piotra Gałeckiego, Tadeusza Pietrasa, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2017, s. 127-152, ISBN: 978-83-62182-64-0
 11. Podgórska-Jachnik D., N. Adelbayeva N, Gabdrakhmanova Sh., „Coaching and mentoring in education„, Vestnik ZKGU – 2018, no 4 (72), s. 13-24, p-ISNN: 1680-0761
 12. Podgórska-Jachnik D., „(Nie)pełnosprawnooeć a (nie)samodzielnooeć w kontekście autonomii relacyjnej„, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej – 2018, nr 32, s. 57-71, p-ISNN: 2080-9476
 13. Podgórska-Jachnik D., „Wspomaganie uczniów z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji w edukacji włączającej„, Edukacja – 2018, nr 4, s. 8-21, p-ISNN: 0239-6858, e-ISNN: 2449-8998
 14. Podgórska-Jachnik D., Szmalec J., „Test Oceny Ręki Asystującej (AHA) jako narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne w edukacji włączającej dzieci z jednostronnymi niedowładami ręki„, Edukacja – 2019, nr 1, s. 111-130, p-ISSN: 0239-6858, e-ISSN: 2449-8998
 15. Podgórska-jachnik D., „Psychospołeczne konteksty ADHD„, w: ADHD Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii / red. Kasper Sipowicz, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2019, s. 167-180, ISBN: 978-83-62182-73-2