Zespół

dr Grzegorz Brzuzy

dr Grzegorz Brzuzy – dr nauk pedagogicznych, w roku 2011 obronił pracę doktorską na temat: „Związek z edukacją zdrowotną, a jakością życia osób z trwałym i postępującym uszkodzeniem wzroku”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Stanisław Kowalik, a recenzentami byli: prof. nadz. Marzenna Zaorska, prof. dr hab. Roman Ossowski. Jest pedagogiem, tyflopedagogiem, psychologiem i terapeutą integracji sensorycznej oraz instruktorem masażu Shantala Special Care. Jest asolwentem UMK w Toruniu, APS w Warszawie, UKW w Bydgoszczy, WSB w Toruniu.

Jest specjalistą w zakresie problemów osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących. Jest zatrudniony w Fundacji Społeczno-Charytatywnej „Pomoc Rodzinie i Ziemi”, która prowadzi Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja”

Trener prowadzi szkolenie:

WZROK W INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Swoim doświadczeniem i wiedzą w szczególności związaną z problematyką jakości życia, edukacją zdrowotną oraz problemami osób z niepełnośprawnością i ich rodzin, dzieli się w artkułach naukowych:

Brzuzy G., „Jakość życia a niepełnosprawność”, w „Człowiek-Niepełnosprawność – Społeczeństwo” pod red. Z. Palak, A. Lewicka, A. Bujnowska, 2007, nr 2 (6), str. 129-133

Brzuzy G., „Kształtowanie się dzieci niewidomych i słabowidzących” w „Nasze Dzieci”, 2008,  nr 2 (281), str. 47-52

Brzuzy g., „Uszkodzenie wzroku a poczucie jakości życia”, Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, pod red. M. Karwowska, wyd. 3,  Bydgoszcz, 2008.

Brzuzy G., „Wczesne wspomaganie rozwoju” w „Nasze Dzieci”, 2009, nr 1 (284), str. 9-16

Brzuzy G., „Edukacja zdrowotna – istotny element rehabilitacji osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych” w „Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji w biegu życia” pod red. Anna Bujanowska, Zofia Palak, Agnieszka Pawlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 2010, str. 205-211, ISBN: 978-83-227-3248-2.

Brzuzy G., „Związek między edukacją zdrowotną a jakością życia osób z uszkodzonym wzrokiem – komunikat z badań”, w „Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno – wspierających rozwój osób z niepelnosprawnością”, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 2011, str. 236-242, ISBN: 978-83-7271-647-7.

Brzuzy G., „Jakość życia studentów z uszkodzonym wzrokiem – problemy i zadania” w „Student z niepełnosprawnością”, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków, 2011, str. 54-68.

Brzuzy G., „Edukacja zdrowotna a jakość życia osób z uszkodzonym wzrokiem”, czasopismo „Wychowanie na codzień”, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń, 2012, t. 1, wyd. 220, str. 28-32.

Brzuzy G., „Jakość życia osób z trwałym i postępującym uszkodzeniem wzroku” w „Społeczne konteksty chorób przewlekłych. Wybrane zagadnienia” pod red. Alicja Łaska-Formejster, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź, 2013, str. 159-177, ISBN: 978-83-7525-974-2.

Brzuzy G., „Satysfakcja i jakość życia rodziców dzieci przewlekle chorych” w „Rodzina wobec globalnej zmiany cywilizacyjno – medialnej” pod red. Renaty Brzezińskiej, wyd. KSW we Włocławku, Włocławek, 2017, t. 1, ISBN: 978-83-61609-73-5

Vasiuk O., Vyhowska S., Brzuzy G., „Examining students’ academic motivation” w „Science and Education”, 2017, vol. 17, str. 105-111.

Brzuzy G., „Edukacja zdrowotna osób z niepełnosprawnościa narządu wzroku i osób pełnosprawnych” w „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”, 2018, vol. 8, nr 3, str. 209-216,

Brzuzy G., „Trening funkcji poznawczych jako forma usprawniania osób starszych” w „Senior w świecie pasji i zainteresowań” pod red. R. Brzezińska, Wydawnictwo kujawskiej Szkoły Wyzszej we Włocławku, Włocławek, 2019, ISBN: 978-83-61609-77-3