Zespół

dr Grzegorz Biliński

Dr Grzegorz Biliński –  od początku swoje zainteresowania zawodowe związał z fizjoterapią. W 2003 uzyskał tytuł magistra fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym.  W 2012 roku otworzył przewód doktorski na AWF Wrocławskim badając zaburzenia równowagi jako konsekwencję zabiegów na sercu. W 2015 roku obronił pracę doktorską.

Swoje zainteresowania naukowe, które przekłada na praktykę, poszerzał biorąc udział w licznych kursach, których było ponad 100. Konsekwencją tego są uprawnienia jakie uzyskał. Jest międzynarodowym terapeutą Bobath, asystentem Stymulacji Bazalnej, terapeutą PNF oraz członkiem IPNFA Poland od 2007r, absolwentem kursów terapii manualnej, terapii Kranio-Sakralnej, PRI, Kinesiology Taping a także instruktorem Aktywnej Rehabilitacji. Od początku doceniał wagę przekładania wiedzy na praktykę i dlatego już na początku swojej pracy pomagał osobom z głęboką niepełnosprawnością, a jeszcze w trakcie studiów angażował się wraz z przyjaciółmi w działania fundacji pomagającej dzieciom z porażeniem mózgowym w Opolu. Po krótkim stażu w Wojewódzkim Centrum Medycznym w zakładzie rehabilitacji otrzymał propozycję pracy na stanowisku fizjoterapeuty w ZAZ Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu W latach 2004-2006 pełnił tam również funkcję kierownika rady programowej. W 2006 roku otrzymał propozycję pracy w WCM w Opolu w oddziale Kardiologicznym a także wielokrotnie ze względu na doświadczenie i wiedzę w prowadził terapię i konsultował chorych w oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej. Ze względu na nowatorskie podejście oraz uzyskiwane spektakularne efekty w pracy z pacjentami w śpiączce otrzymywał prośby o konsultacje w różnych przypadkach w całym kraju.

Stworzył autorski kurs o podnoszeniu, przemieszczaniu i układaniu chorych oraz Terapię Bazalną, będącą hybrydą technik konceptów takich jak: Bobath, PNF, Stymulacji Bazalnej, oparte o wieloletnią praktykę kliniczną w pracy z pacjentami po uszkodzeniach mózgu i obwodowego układu nerwowego i w „śpiączce”. 

Aktualnie wspólpracuje z Akademią Rehabilitacji w Opolu oraz Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu.

Jest autorem bądź współautorem licznych publikacji, z których niektóre są wymienione poniżej:

  1. M. Niedzielski, J. Soboń, K. Demko, Z. Borysiuk, Grzegorz Biliński, (2014), „An attempt to assess the dependence between mobility range and the respiratory phase”, Medycyna Sportowa, t. 30, zeszt 1
  2. Grzegorz Biliński, Martyna Kasper, Jolanta Żurakowska, Jacek Soboń, (2016), „Aktywna rehabilitacja w wodzie osób po uszkodzeniu układu nerwowego” w „Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność. Postawy – badania – wieloaspektowość”
  3. Kamil Zwierzchowski, Gabriela Bidzińska, Piotr Matusz, Piotr Tkocz, Grzegorz Biliński (2016), „Ocena wybranych parametrów stabilograficznych u chorego po przebytym udarze TIA: opis przypadku  w  „X-lecie fizjoterapii w PMWSZ w Opolu. Teoretyczno-praktyczne aspekty badań pracowników Wydziału Fizjoterapii”, 
  4. Alina Radajewska, Józef Opara , Grzegorz Biliński, Antonina Kaczorowska, Agnieszka Nawrat-Szołtysik, Aleksandra Kucińska, Ewelina Lepsy, (2017), „Effectivenes of mirror therapy for subacute stroke in relation to chosen factors, „Rehabilitation Nursing”, t. 42 zeszyt: 4