Zespół

dr Ewa Binkuńska

Dr Ewa Binkuńska – logopeda, językoznawca, specjalność emisja i higiena głosu oraz wczesna interwencja logopedyczna.

Pracę jako logopeda rozpoczęła w 1996 roku. Od 2009 roku pracowała jako adiunkt na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, od 2014 pracuje w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego.

Prowadzi terapię logopedyczną z osobami dorosłymi z zaburzeniami głosu oraz z dziećmi z zaburzeniami mowy. 

Od 2011 roku przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publikacje (wybór):

  • Binkuńska E. (2012), Higiena i emisja głosu mówionego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
  • Binkuńska E. (2011), Poziom wiedzy nauczycieli z zakresu higieny i emisji głosu, [w:] Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, red. A. Bogaj, E. Hoffmann, S. Kwiatkowski, M. Szymański, red. naukowy R. Gerlach, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, s. 60-66, nr 2(114) 2011.
  • Binkuńska E. (2014), Wykorzystanie rezonatorów w emisji głosu mówionego, [w:] Forum Logopedy, red. naczelny Lucyna Latajka, red. merytoryczny A. Walencik-Topiłko, lipiec 2014 (nr 2), s. 50-53.
  • Binkuńska E., Głos w kreowaniu wizerunku, [w:] Logopedia artystyczna; (w druku)
  • Binkuńska E., Emocjonalne podłoże posługiwania się głosem, [w:] Logopedia artystyczna. (w druku)
  • Szmalec J., Binkuńska E., Kozakiewicz K., „Support psychomotor development through stimulation through SI therapy in a 15-year-old girl with Asperger syndrome – case analysis.” – ScieConf 2018, ISSN: 1339-9071, CD ROM ISSN: 1339-3561, ISBN: 978-80-554-1465

  • Binkuńska E. Szmalec J (2018). Obraz zaburzeń komunikacji oraz rozwoju motoryki u osób z Zespołem Dravet. Biuletyn logopedyczny, NR 32, 2018, Zarząd Główny PTL, s. 99-112.
  • Szmalec J., Binkuńska E., Paczkowska A., Kaciska M. (2018). Wspomaganie rozwoju psychoruchowego oraz językowego poprzez stymulację terapią integracji sensorycznej w przypadku zespołu Aspergera. Biuletyn logopedyczny, NR 32, 2018, Zarząd Główny PTL, s. 71-88.