Zespół

dr Anna Prokopiak

Dr Anna Prokopiak – nauczyciel dyplomowany, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest prezesem zarządu Fundacji ALPHA w Lublinie, pracującej na rzecz środowiska osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest diagnostą w Centrum Terapii Autyzmu Alpha. Pracuje jako edukator w ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Temat rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Kirenko z  UMCS w Lublinie to: „Postawy osób znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Jest Terapeutą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena. Doskonale posługuje się językiem włoskim w mowie i piśmie.

Prowadzi szkolenia:

  1. EDUKACJA I REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM.
  2. PLANOWANIE PRACY WYCHOWAWCZEJ Z UCZNIAMI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W ZAKRESIE WSPIERANIA RADZENIA SOBIE Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI – SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH.

Jest autorką wielu publikacji, których tytuły przedstawiono poniżej (wybór).

 

  1. Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (red.) A. Prokopiak, Fraszka Edukacyjna i Fundacja Alpha, Warszawa Lublin 2014, s. 1-139
  2. Terapia więzi i dialogu. Koncepcja Hanny Olechnowicz (red.) A. Prokopiak, PETIT na zlecenie Fundacji Alpha, Lublin 2013, s. 1-176
  3. Niedyrektywność w terapii autyzmu [w:] Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia (red.) Kossewska J., Wyd. JAK, Kraków 2014, s. 87-96.
  4. Umysł, ciało, emocje i seksualność osoby z autyzmem (współautorstwo Parchomiuk M.) [w:] Społeczeństwo i Rodzina Nr 38 (1/2014), s. 10-22.
  5. Autyzm a odżywianie. O czym nauczyciel wiedzieć powinien? [w:] Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXXII Wydanie Specjalne Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży, red. Wiatrowska A. Bieganowska A., Witek A., Wyd. UMCS, Lublin, s. 100-118.
  6. Wsparcie osób z autyzmem w środowisku wychowawczym [w:] Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością, red. Sidor-Piekarska B., Wyd. KUL, Lublin, s. 11-33.
  7. Funkcjonowanie seksualne osób ze spektrum autyzmu. [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja, 3/2012, s. 28-36.
  8. Wychowanie emocjonalno-seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja, 3/2012, s. 96-109.