Aktualności

TUS – minirelacja z Ośrodka w Radowie Wielkim – 4-5.03.2017

Autyzm to coraz powszechniej występujące zaburzenie o nie do końca rozpoznanych przyczynach. Osoby, u których go stwierdzono, zauważono, w mniejszym lub większym stopniu mają problemy w funkcjonowaniu wśród nas. Przyczyny ich problemów nie leży tylko po ich (autystów) stronie, ale również spowododowany jest przez niezrozumienie i ich specyfiki przez resztę społeczeństwa, w tym rodziny.

Pani dr Anna Prokopiak, pracownik naukowy UMCS w Lublinie oraz diagnosta autyzmu i zarazem terapeuykta,  wspołpracująca z Fundacją Alpha w Lublinie na zaproszenie kadry Zespołu Szkół i OREW-u w Radowie Wielkim, wspieranych przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku, spotkała się z terapeutami Ośrodka, by przedstawić, przedyskutować, przećwiczyć elementy programu „Treningu umiejętności społecznych”, którego celem jest ułatwienie uzyskania przez osoby ze spektrum autyzmu w jak największym stopniu umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, radzenia sobie z trudami codziennego życia.

Foto-relacja ponizej.

20170304 090953mcsedu20170305 130021mcsedu20170305 130208mcsedu