Aktualności

Test AHA – polskie doświadczenia.

W najnowszym numerze Hygeia Public Health 2015, 50(1) ukazał się artykuł autorstwa: Agnieszki Paczkowskiej, Jacka Szmalca, Leny Krumlinde-Sundholm, Britt-Marie Zethraeus, Jerzego T. Marcinkowskiego zatytułowany: „Ręka dominująca i ręka asystująca w diagnozie dziecka z dysfunkcją kończyny górnej – dla optymalizacji rehabilitacji”  przedstawiający historię i bazę naukową powstania testu, zakres jego stosowania. Artykuł możesz przecztać pod adresem: Ręka dominująca i ręka asystująca w diagnozie dziecka z dysfunkcją kończyny górnej – dla optymalizacji rehabilitacji.