Oferta

Terapia bazalna – szkolenie podstawowe – Katowice – 03-04.12.2022

Cel szkolenia

Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności zrozumienia i wykorzystywania zmienionych wzorów PNF, regulowania napięcia mięśniowego wg koncepcji Bobath oraz pracowania zgodnie z założeniami Stymulacji Bazalnej®. w pracy z pacjentami po udarach i urazach mózgowych, SM, SLA, w stanach minimalnej świadomości i wegetatywnych,  oddziałów anestezjologii i Intensywnej terapii oraz Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych. Poddawanie wspomnianych pacjentów, szczególnie z wieloraką niepełnosprawnością, terapii zaprojektowanych wg innych koncepcji neurofizjologicznych bywa niekompletne, a nawet niezrozumiałe. Terapia bazalna pozwala wejść w psychologiczne zjawisko intraspekcji, czyli próby postawienia się na miejscu chorego i odczuwaniu tego, co się z nim dzieje podczas terapii i w naszej obecności. Opiera się ona głównie o komunikację niewerbalną, a także kreuje aktywność ruchową pacjenta opartą o wieloczynnikową regulację procesów motorycznych, poznawczych, wykonawczych i emocjonalnych. Po kursie tym otrzymasz proste i  skuteczne narzędzia terapeutyczne, dzięki którym można zawitać do świata swojego pacjenta.

Program szkolenia

Zapoznanie z Terapią Bazalną, będącą kodyfikacją innych znanych metod neurofizjologicznych takich jak: STYMULACJA BAZALNA ® (Basic Stimulation, akronim niemiecki – BSC), która została opracowana przez profesora Andreasa Fröhlicha, koncepcja Bobath i PNF.

TERAPIA BAZALNA powstała jako kodyfikacja  innych znanych metod neurofizjologicznych takich jak STYMULACJA BAZALNA® (Basic Stimulation niem. BSC)  opracowana przez profesora Andreasa Fröhlicha, koncepcji Bobath oraz PNF. Profesor Fröhlich określił punkty kluczowe terapii, które są ze sobą ściśle połączone i oddziałują na siebie w nierozłączny sposób. Punktami tymi są sieci zależności i są nimi: percepcja, ruch, komunikacja, myśli, środowisko, doświadczenia społeczne, czucie. Dzięki zrozumieniu tych współzależności otrzymujemy narzędzie do przemyśleń i programowania wspólnej terapii z pacjentem, którego uszkodzony umysł, a w konsekwencji ciiało przenoszą się na inny poziom funkcjonowania. Wybrane i ważne aspekty wspomnianych wcześniej są przedstawione w ramach kursu podstawowego.

 • Powitanie, przedstawienie się uczestników/czek oraz zapoznanie się z ich pracą jaką wykonują z osobami chorymi.
 • Omówienie problemów i sposobów rozwiązań klinicznych podopiecznych (pacjentów).
 • Przedstawienie koncepcji Stymulacji Bazalnej ® i Terapii Bazalnej.
 • Struktura i budowa koncepcji Terapii Bazalnej, lub nadanie struktury temu co powinno być oczywiste z punktu widzenia osoby chorej.
 • Praca z osobami na płaszczyznach kluczowych dla osoby chorej doświadczanie z podziałem na osoby – partnerów terapii aktywnych i pasywnych. Zadania dotyczące sposobów odczuwania i przetwarzania
 • Omówienie obszarów intymnych, prywatnych i społecznych, inicjacja dotyku.
 • Praca osobami na płaszczyznach kluczowych dla osoby chorej doświadczanie z podziałem na osoby – partnerów terapii aktywnych i pasywnych.
 • Wzorce ruchowe kkd w aktywnościach podstawowych, inicjacja lokomocji z planowaniem ruchu.
 • Fazy kontroli motorycznej w procesie terapeutycznym oraz planowanie ruchu czyli mobilności.
 • Stabilizacja proksymalna jako ważny element wykonania ruchu dystalnego.
 • Zmiana normalnej kolejności ruchu
 • Praca z osobami na płaszczyznach kluczowych dla osoby chorej, doświadczanie z podziałem na osoby – partnerów terapii aktywnych i pasywnych.
 • Wzorce ruchowe kkg.
 • Organizacja neurologiczna, stabilne punkty proksymalne – mobilne dystalne.
 • Pozycjonowanie dla facylitacji ruchu, zmniejszenia powstawania odleżyn, torowania percepcji ciała.
 • Znaczenia bodźców zewnętrznych dla torowania „blokowania” percepcji.
 • Omówienie i zastosowanie w sytuacjach klinicznych elementów terapii.
 • Oferowanie terapii choremu i „bycie z nim„ na płaszczyźnie jego możliwości i percepcji.
 • Dyskusja na temat „Świadomości” na podstawie wielu opinii i własnych przemyśleń.
 • Podsumowanie kursu i dyskusja w grupie.

Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje zaświadczenie.

Prowadzący szkolenie:

dr Grzegorz Biliński

Forma szkolenia: (22 godz. dyd.):

Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz elementy warsztatowe

Szkolenie jest kierowane do:

 • fizjoterapeutów,
 • pielęgniarek,
 • terapeutów zajęciowych,
 • neurologopedów,
 • psychologów,
 • opiekunów osób niesprawnych

Czas trwania szkolenia – 22 g. dyd.

I dzień (sobota) – 8.00 – 19.00
II dzień (niedziela) – 8.00 – 16.00
Rzeczywisty czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości i długości przerw uzgodnionych z trenerem.

Termin i miejsce: Katowice – 03-04.12.2022

Liczba uczestników: min. 18, maks. 22

Koszt: 990 zł/os.

W przypadku konieczności odbycia kwarantanny lub podjęcia leczenia w związku z korona-wirusem organizator zwróci opłatę za szkolenie, pod warunkiem udokumentowania wspomnianych przyczyn.
Istotne zmiany, wymagania narzucone przez przepisy dotyczące organizacji szkoleń w okresie pandemii corona-wirusa.

 • Każdy uczestnik szkolenia musi zezwolić organizatorowi na zmierzenie temperatury ciała termometrem bezdotykowym przed wejściem na szkolenie w każdym dniu szkoleniowym. W przypadku temperatury przekraczającej dozwoloną wartość Uczestnik/czka zostaną poproszeni o rezygnację ze szkolenia, a opłata za szkolenie zostanie zwrócona. Każdy Uczestnik/Uczestniczka są zobowiązani do wypełnienia formularza dotyczącego spraw związanych z COVID- 19
 • Każdy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązani są do zabrania ze sobą kilku maseczek ochronnych, które będą zobowiązani nosić podczas szkolenia (o ile nie ma przeciwskazań medycznych) oraz kilku par rękawic, aby ewentualnie móc brać udział w zajęciach praktycznych.
 • Przed wejściem na salę szkoleniową każdy Uczestnik/Uczestniczka są zobowiązani do umycia rąk wystawionym płynie dezynfekującym.
 • Każdy uczestnik będzie miał przyporządkowane mu miejsce, którego nie powinien zmieniać podczas szkolenia.
 • Napoje ciepłe i zimne, przekąski będą indywidualnie przygotowywane i wydawane przez organizatora.
 • W przypadku konieczności odbycia kwarantanny lub podjęcia leczenia w związku z korona-wirusem organizator zwróci opłatę za szkolenie, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego ich konieczność.
 • Proszę o rezerwacje ewentualnych noclegów oraz biletów na przejazd (jeśli  będą potrzebne) z możliwością ich zwrotu, ponieważ mogą z nagła ulec zmianie przepisy, które uniemożliwią odbycie szkolenia, bądź będzie ono odwołane z powodu zbyt małej ilości uczestników. Decyzja o odbyciu szkolenia zapadnie najpóźniej 17.08 wieczorem, o czym zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.
 • W przypadku nagłego ogłoszenia obostrzeń związanych z korona-wirusem dla powiatu miejsca szkolenia, uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenie organizator podejmie działania by je przeprowadzić w powiecie sąsiednim nieobjętym obostrzeniami o czym powiadomi drogą mailową.

Organizator liczy na zrozumienie przez Uczestników/Uczestniczki wprowadzonych wymogów. Mam nadzieję, że mimo to szkolenie upłynie w miłej, przyjemnej atmosferze i uzyskają Państwo satysfakcjonującą Was dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej

Organizator szkolenia:

WARMIŃSKO – MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ im. Dariusza Wyszyńskiego;

Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec

14-100 Ostróda ul. Sienkiewicza 9, NIP 741-172-32-87,
tel.: +48 504 039 756, 791 651 123
e-mail: info@mcsedu.com

Akces do szkolenia można zgłosić, wykorzystując pobrany ze strony internetowej wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na  adres mailowy info@mcsedu.com lub pocztą na adres organizatora (powyżej).
Wpłaty należy dokonywać na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma, po jej otrzymaniu.
W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, notatnik format A5, długopis. Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnika/czki.