Oferta

Szkolenie „Zabawy sensoryczne w przedszkolu”

Cel szkolenia:

Prezentacja zagadnień związanych z  występowaniem nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym, co w konsekwencji przyczynia się do wystąpienia problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu a następnie w szkole. Zapoznanie uczestników z narzędziami do diagnozowania problemów oraz pokazanie sposobu ich wykorzystania. Oferta do wydruku.

 

Program szkolenia:

 1. Wstęp.
 2. Rozwój ruchowy dziecka.
 3. Rozwój dziecka od urodzenia do pierwszego roku życia.
 4. Rozwój dziecka od pierwszego roku życia do szóstego roku życia.
 5. Integracja sensoryczna .
 6. Postawa u dzieci w przedszkolu.
 7. Do czego prowadzą problemy z rozwojem psychoruchowym.
 8. Zapoznanie uczestników z kwestionariuszami gotowości szkolnej.
 9. Ćwiczenia na stabilność posturalną.
 10. Ćwiczenia równoważne.
 11. Ćwiczenia z partnerem i z przyborami.
 12. Ćwiczenia kształtujące szybkość i zwinność.
 13. Ćwiczenia z elementami tańca.
 14. Tworzenie torów przeszkód.

 

Prowadzący szkolenie:

dr Jacek Szmalec

 

Forma szkolenia:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz warsztatami.

 

Szkolenie jest kierowane do:

 • nauczycieli pracujących w przedszkolu
 • nauczycieli pracujących w szkole
 • oligofrenopedagogów
 • terapeutów zajęciowych
 • logopedów,
 • rodziców,
 • innych terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami.

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

 

Czas trwania szkolenia:

 • I dzień – 9 godzin dydaktycznych, rozpoczęcie o godz. 9.00
 • II dzień – 6 godzin dydaktycznych, rozpoczęcie o godz. 9.00

 

Termin i miejsce:

Termin szkolenia – do ustalenia

Miejsce szkolenia – do ustalenia

 

Liczba uczestników:

Minimalna – 20 osób

Maksymalna – 25 osób.

 

Koszt:

370 zł / osoba