Aktualności

Szkolenie z Terapii Ręki Plus w dniach 12-13.03.2022 w Rzeszowie

W dniach 12-13.03.2022 w Rzeszowie w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych odbyło się szkolenie z „Terapii Ręki Plus”. Szkolenie było współorganizowane z Warmińsko – Mazurskim Centrum Szkoleń im Dariusza Wyszyńskiego.

Szkolenie trwało 2 dni, w tym czasie wszyscy uczestnicy mogli wzbogacić swój warsztat pracy poprzez proponowane zabawy i narzędzia diagnostyczne ukierunkowane na poprawę postawy ciała, równowagi, grafmotoryki, w tym na tempo i jakość pisania. Jak zawsze w czasie przerw dla uczestników były przygotowane drobne przekąski, kawa, herbata, napoje. Na zakończenie była przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, wszyscy bardzo wysoko ocenili szkolenie.