Aktualności

SZKOLENIE „TERAPIA MAŁYCH DZIECI…” W KISIELICACH – ZA NAMI.

W sobotę i niedzielę drugiego i trzeciego kwietnia 2016, w gościnnych podwojach dynamicznie rozwijającego się Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach, ponad dwadzieścioro uczestników wzięło udział w szkoleniu „Terapia małych dzieci z niepełnosprawnością złożoną”, podczas którego prowadząca je Dr Anna Kobylańska szczególny nacisk kładła na problemy związane ze wzrokiem. Podczas szkolenia propozycje metod diagnostycznych, praktycznych rozwiązań problemów, z którymi stykają się terapeuci i oligofrenopedagodzy zostały podbudowane dużą dawką wiedzy teoretycznej, pozwlającej na dotarcie do źródła problemu.