Aktualności

Nowy artykuł napisany przez J. Szmalca, E. Binkuńską i K. Kozakiewicz

Troje autorów: J. Szmalec, E. Binkuńska i K. Kozakiewicz napisało artkuł na internetową konferencję ScieConf 2018. Tytuł tej publikacji w języku angielskiem to: Support psychomotor development through stimulation through SI therapy in a 15-year-old girl with Asperger syndrome – case analysis.

Artykuł wart przeczytania, ponieważ wykazuje, że osobom z zespołem Aspergera mo żna skutecznie pomóc w wielu życiowych aspektach.

Artykuł dostępny jest pod linkiem: https://www.scieconf.com/archive/?vid=1&aid=2&kid=90601-478.

Przyjemnej lektury.