Aktualności

Książka „Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej”

Szanowni Państwo z wielką radością chciałbym poinformować o wydaniu kolejnej publikacji autorów: Dariusza Wyszyńskiego, Ewy Bieńkuńskiej, Grzegorza Brzuzy oraz Jacka Szmalca. Książka nosi tytuł „Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej”, wydana została przez wydawnictwo Difin.

Zawarte w książce materiały, mogą być wykorzystane zarówno do diagnozy (zawiera narzędzia diagnostyczne, kwestionariusze, wskazówki do obserwacji, jak i do wsparcia w codziennych czynnościach.

Publikacja skierowana jest do nauczycieli przedszkoli, szkół, terapeutów zajęciowych, terapeutów wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania, logopedów, psychologów, rodziców dzieci wykazujących niezręczność ruchową.

Zapraszam do literatury.