Aktualności

ANALIZA BEHAWIORALNA STOSOWANA – PODSTAWY

Zapraszam na szkolenie w formie wykładu połączonego z warsztatami.

„ANALIZA BEHAWIORALNA STOSOWANA” W TERAPII DZIECI Z AUTYZMEM LUB ZESPOŁEM ASPERGERA – PODSTAWY. 

Peowadzenie:

mgr Kinga Prusinowska

Termin:

7-8.05.2016

Miejsce:

Olsztyn

Koszt: 350 zł/os