Oferta

WYBUCHOWE DZIECI – szkolenie zdalne – NYSA – 28.08.2020

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności rozpoznawania uwarunkowań i mechanizmów zachowań impulsywnych u dzieci z różnego rodzaju specjalnymi potrzebami rozwojowymi w celu ich korekcji i podniesienia przez dziecko samokontroli zachowań i emocji.

Prowadząca szkolenie:

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ, prof. UKW

Forma szkolenia:

Wykład połączony z warsztatami.

Szkolenie jest kierowane do:

 • pedagogów
 • pedagogów specjalnych
 • psychologów
 • terapeutów, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • opiekunów i rodziców dzieci z zaburzeniami utrudniającymi kontrolę zachowania i emocji (ADHD, autyzm, zaburzenia integracji sensorycznej i in.)

Po odbytym szkoleniu uczesatnik/czka otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.

Program szkolenia:

 1. Dzieci impulsywne a zachowania impulsywne.
 2. Podejście behawioralne a podejście poznawcze w pracy wychowawczo-terapeutycznej wobec problemów dziecka przejawiającego zachowania impulsywne.
 3. KOD ZACHOWANIA wg J. Minnahan i N. Rappaport (podejście behawioralne)
 4. Cooperation & Proactive Solution (proaktywne podejście poznawcze) wg R. Greenie’go.
 5. Uwarunkowania i mechanizm reakcji „wybuchowych” u dzieci – identyfikowanie przyczyn zachowań impulsywnych
 6. Strategia rozmowy z dzieckiem o problemach z zachowaniami impulsywnymi a wspólne ich rozwiązywanie.

Efekty szkolenia:

 • Umiejętność diagnozy funkcjonalnej problemów z kontrolą zachowania i emocji.
 • Umiejętność identyfikacji przyczyn i mechanizm zachowań impulsywnych u dzieci.
 • Znajomość strategii wychowawczych i terapii wspomagających dziecko w kontroli zachowania i emocji.
 • Umiejętność projektowania działania wychowawczo-terapeutycznego stosownie do rozpoznanych potrzeb dziecka impulsywnego.
 • Pogłębienie umiejętności rozmowy z dzieckiem i pobudzania autorefleksji nad jego zachowaniami impulsywnymi

Czas trwania szkolenia: 6 godzin

I dzień – od godz. 9.00  do 15.00

Termin i miejsce szkolenia – szkolenie zamknięte

Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi, Nysa, ul. 11 Listopada 6

Liczba uczestników:

uzgodniona

Cena szkolenia:

uzgodniona

Organizator szkolenia:

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Dariusz Wyszyński; 

14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 25/21, NIP 741-100-40-49,
tel.: +48 504 039 756,
e-mail: info@mcsedu.com

 

Akces do szkolenia można zgłosić,przesyłając pobrany (link) i wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na  adres mailowy info@mcsedu.com lub pocztą na adres organizatora (powyżej). 

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma.

Konto organizatora: mBank 62 1140 2004 0000 3002 5366 2007

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, notatnik format A5, długopis, .

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnik