Oferta

WYBUCHOWE DZIECI szkolenie – Toruń 07-08.05.2022

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności rozpoznawania uwarunkowań i mechanizmów zachowań impulsywnych u dzieci z różnego rodzaju specjalnymi potrzebami rozwojowymi w celu ich korekcji i podniesienia przez dziecko samokontroli zachowań i emocji.

 

Prowadząca szkolenie:

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ, prof. UKW

 

Forma szkolenia:

Wykład połączony z warsztatami.

 

Szkolenie jest kierowane do:

 • pedagogów
 • pedagogów specjalnych
 • psychologów
 • terapeutów, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • opiekunów i rodziców dzieci z zaburzeniami utrudniającymi kontrolę zachowania i emocji (ADHD, autyzm, zaburzenia integracji sensorycznej i in.)

Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.

 

Program szkolenia:

 1. Dzieci impulsywne a zachowania impulsywne.
 2. Podejście behawioralne a podejście poznawcze w pracy wychowawczo-terapeutycznej wobec problemów dziecka przejawiającego zachowania impulsywne.
 3. KOD ZACHOWANIA wg J. Minnahan i N. Rappaport (podejście behawioralne)
 4. Cooperation & Proactive Solution (proaktywne podejście poznawcze) wg R. Greenie’go.
 5. Uwarunkowania i mechanizm reakcji „wybuchowych” u dzieci – identyfikowanie przyczyn zachowań impulsywnych
 6. Strategia rozmowy z dzieckiem o problemach z zachowaniami impulsywnymi a wspólne ich rozwiązywanie.

 

Efekty szkolenia:

 • Umiejętność diagnozy funkcjonalnej problemów z kontrolą zachowania i emocji.
 • Umiejętność identyfikacji przyczyn i mechanizm zachowań impulsywnych u dzieci.
 • Znajomość strategii wychowawczych i terapii wspomagających dziecko w kontroli zachowania i emocji.
 • Umiejętność projektowania działania wychowawczo-terapeutycznego stosownie do rozpoznanych potrzeb dziecka impulsywnego.
 • Pogłębienie umiejętności rozmowy z dzieckiem i pobudzania autorefleksji nad jego zachowaniami impulsywnymi

 

Czas trwania szkolenia: 14 godzin

I dzień – od godz. 9.00  do 15.00

II dzień – od godz. 9:00 do 13:00

Termin i miejsce szkolenia:

Toruń

Liczba uczestników:

Od 20 do 30

Cena szkolenia:

500 zł osoba

Organizator szkolenia:

Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec, Warmińsko – Mazurskie Centrum Szkoleń im Dariusza Wyszyńskiego w Ostródzie

tel.: +48 504 039 756, 791 651 123
e-mail: info@mcsedu.com, jszmalec@gmail.com

Akces do szkolenia można zgłosić, przesyłając pobrany (link) i wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na  adres mailowy info@mcsedu.com lub pocztą na adres organizatora (powyżej).

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma.

Konto organizatora: PKOBP 92 1020 3613 0000 6502 0009 1587

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, notatnik format A5, długopis.

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy oraz inne pyszności).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnik