Oferta

Wprowadzenie do teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona. Wspomaganie rozwoju muzycznego i umuzykalnienie dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

Cel szkolenia:

Poznanie założeń teorii uczenia się muzyki autorstwa Edwina E. Gordona w teorii i praktyce edukacji, uaktualnienie pojęć zdolności i umiejętności muzyczne, rozwijanie audiacji muzycznej, praca z motywami tonalnymi i rytmicznymi w ramach sekwencyjnych oddziaływań muzycznych w klasie szkolnej i poza nią, rozwijanie komunikacji muzycznej w klasie szkolnej za pomocą elementarnej improwizacji muzycznej.

Prowadzący szkolenie:

dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK w Toruniu
PTEEG w Bydgoszczy, ekspert MEN, rzeczoznawca podręczników do muzyki, znawca teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona

Data Szkolenia – 17-18.09.2022

Miejsce – Łódź Przedszkole Miejskie nr 206 z oddziałami integracyjnymi , ul Lermontowa 7

Cena – 450 zł

Metoda:

Wykładowo- warsztatowa

Szkolenie kierowane jest do:

 • Pedagogów wczesnoszkolnych i przedszkolnych
 • pedagogów specjalnych
 • logopedów
 • nauczycieli domów kultury
 • nauczycieli muzyki

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Program szkolenia:

Część wykładowa

 1. Podstawy i założenia teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona
 2. Teoria audiacji (muzycznej)
 3. Myślenie w języku a myślenie w muzyce
 4. Naśladownictwo a proces audiacji
 5. Audiacja wstępna a audiacja właściwa
 6. Współczesne problemy edukacji muzycznej

Część warsztatowa

 1. Jak pracować z piosenką?
 2. Motywy tonalne i motywy rytmiczne (w tym jak budować motywy oparte na materiale muzycznym piosenki w przedszkolu)
 3. Proces edukacji muzycznej z użyciem motywów (tonalnych i rytmicznych) a pozostała część zajęć muzycznych
 4. Ewaluacja zajęć muzycznych
 5. Diagnostyka zdolności i osiągnięć muzycznych
 6. Podstawy improwizacji muzycznej

Efekty szkolenia:

 1. Umiejętność diagnozy zdolności muzycznych i osiągnięć muzycznych (zwłaszcza wokalnych dziecka)
 2. Posługiwanie się testem Średnia Miara Słuchu Muzycznego Edwina E. Gordona (amerykański skrót IMMA)
 3. Umiejętność budowania motywów tonalnych i rytmicznych pochodzących z materiału muzycznego
 4. Umiejętność posługiwania się w praktyce motywami tonalnymi i rytmicznymi
 5. Umiejętność ewaluacji zajęć muzycznych w oparciu o teorię uczenia się muzyki Edwina E. Gordona
 6. Umiejętność kierowania rozwojem muzycznym dziecka
 7. Podstawowe umiejętności niezbędne w rozwijaniu gotowości do podejmowania improwizacji muzycznej dzieci

Organizatorzy szkolenia:
WARMIŃSKO MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ im. Dariusza Wyszyńskiego;
Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec

tel.: +48 504 039 756, 791 651 123
e-mail: info@mcsedu.com

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma.
Konto organizatora: PKOBP 92 1020 3613 0000 6502 0009 1587
W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, notatnik format A5, długopis.
Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnik