Oferta

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ (AAC) W PRACY Z DZIECKIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI KOMUNIKACYJNYMI.

Cel szkolenia:

Poznanie założeń komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla potrzeb edukacyjnych i podstaw wybranych metod do zastosowania w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Prowadząca szkolenie:

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ, prof. UKW

Metoda:

Wykładowo- warsztatowa

Szkolenie kierowane jest do:

 • pedagogów
 • pedagogów specjalnych
 • logopedów
 • psychologów
 • terapeutów, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • opiekunów i rodziców dzieci z poważnymi zaburzeniami językowymi i komunikacyjnymi, wymagającymi wsparcia lub kompensacji w formie metod komunikacji alternatywnej
 • wszystkich zainteresowanych z otoczenia osoby wymagającej zastosowania AAC

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Program szkolenia:

 1. Istota komunikacji interpersonalnej i jej barier.

 2. Modalności, środki i alternatywy komunikacyjne. Użytkownicy AAC.

 3. Język, mowa i komunikacja w rozwoju dziecka a potrzeba kompensacji ich funkcji w przypadku zaburzeń.

 4. Zaburzenia mowy, języka i komunikacji w przypadku różnych kategorii niepełnosprawności i specjalnych potrzeb edukacyjnych spowodowanych innymi przyczynami.

 5. Diagnozowanie zasobów komunikacyjnych dziecka dla potrzeb zastosowania AAC.

 6. Przegląd porównawczy metod AAC pod kątem specyfiki wykorzystanych w nich środków ekspresji, relacji do systemu językowego oraz doboru do potrzeb konkretnego użytkownika (Bliss System, PIC, PCS, PECS, Sclera System, PJM, MAKATON, alfabety alternatywne – daktylografia, system Braille’a, alfabet dotykowy, alfabet Lorma i in.).

 7. Prezentacja poszerzonych elementów wybranych metod AAC (PECS, PIC + Sclera, MAKATON) pod kątem wykorzystania w pracy w przedszkolu lub szkole.

 8. Konkretne zastosowania metodyczne AAC – tworzenie książeczek komunikacyjnych, tablic tematycznych, kart pracy, prostych pomocy ułatwiających komunikację.

 9. Zasady użytkowania i upowszechniania metod AAC – tworzenie środowiska komunikacyjnego wokół dziecka-użytkownika AAC, potrzeby i możliwości certyfikacji znajomości konkretnych metod w Polsce, aspekty etyczne.

 10. Metody AAC a rewalidacja indywidulna.

Efekty szkolenia:

 • Umiejętność oceny potrzeb dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wspomagania lub kompensacji zaburzonej komunikacji.

 • Umiejętność diagnozy zasobów dziecka dla celów zastosowania AAC.

 • Znajomość założeń psychologicznych, dydaktycznych i etycznych związanych z decyzjami o wprowadzaniu i użytkowaniu metod AAC.

 • Orientacja w podstawowych metodach AAC i środkach wspomagających komunikację.

 • Umiejętność zaplanowania i wykonania podstawowych pomocy metodycznych z wykorzystaniem AAC

 • Znajomość otwartych źródeł dostępu do materiałów AAC użytecznych w praktyce pracy przedszkola lub szkoły

Uwaga: szkolenie nie zastępuje specjalistycznych szkoleń certyfikowanych w zakresie stosowania poszczególnych metod AAC.

Czas trwania szkolenia (15 g. dyd.):

I dzień – od godz. 9.00 – 9 godzin dydaktycznych ( 45 min.)

II dzień – od godz. 9.00 – 6 godz. dydaktycznych

Miejsce i termin:

 Do uzgodnienia.

Liczba uczestników:

minimum 15, maksimum 30

Cena szkolenia:

550 zł/osoba

Organizator szkolenia:

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Dariusz Wyszyński; 

14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 25/21, NIP 741-100-40-49,
tel.: +48 504 039 756,
e-mail: info@mcsedu.com

Akces do szkolenia można zgłosić, przesyłając pobrany (link) i wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na  adres mailowy info@mcsedu.com lub pocztą na adres organizatora (powyżej). 

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma.

Konto organizatora: mBank 62 1140 2004 0000 3002 5366 2007

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, notatnik format A5, długopis.

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnik