Oferta

„Trening skutecznego nauczyciela (TSN1)” – Ostróda – 17-18.06.2023.

TSN1 to kurs skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół i nauczycieli przedszkolnych

Prowadzić je będzie Violetta Kruczkowska – Prezes Fundacji „Wychowanie bez porażek”. Psycholog, psychoterapeuta, doświadczona trenerka programów metody Gordona (TSR, TSN, TSK, BNWS) i Autoryzowany Reprezentant Gordon Training International w Polsce.

Cena szkolenia – 790 zł/osoba

Miejsce – Sienkiewicza 9 14-100 Ostróda

Zapisz się wysyłając emaila na – jszmalec@gmail.com, info@mcsedu.com

O TSN1

W czasie kursu nauczyciele rozwijają umiejętności:

 • Obserwacji zachowania w celu rozpoznania i opisania różnych zachowań dziecka bez interpretacji, oceny i osądu.
 • Rozpoznawania po czyjej stronie leży problem w celu identyfikowania źródła problemu osobistego, by móc skutecznie zareagować.
 • Rozpoznawania potrzeb.
 • Radzenia sobie ze złością własną i innych.
 • Pomagania dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów dzięki słuchaniu ze zrozumieniem.
 • Otwartej komunikacji w celu uzyskania lepszej współpracy i większego szacunku ze strony dzieci.
 • Stwarzania dzieciom wewnętrznej przestrzeni do samodzielnego uczenia się.
 • Otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.

Program szkolenia:

Program TSN1:

1. Skuteczny nauczyciel, czyli jaki ?

 • Cele TSN1
 • Przegląd umiejętności i metodyki TSN1
 • Ustalanie celów osobistych
 • Umiejętność obserwacji zachowania
 • Okno zachowania
 • Kto ma problem
 • Unikanie barier w procesie komunikacji
 • Proces pomagania
 • Potrzeby kontra rozwiązanie

2. Pomaganie dziecku w zaspokojeniu jego potrzeb

 • Umiejętności pomagania
 • Aktywne słuchanie
 • Warunki dla skutecznego aktywnego słuchania
 • Typowe błędy w aktywnym słuchaniu

3. Otwarta komunikacja

 • Skuteczne odsłanianie się (wyrażanie siebie)
 • Wyrażanie doceniania
 • Zapobieganie konfliktom
 • Radzenie sobie z oporem
 • Modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom
 • Wzbudzanie motywacji
 • Dyskusje skierowane na treści
 • Etapy procesu nauki

4. Zastosowanie TSN1 w praktyce

 • Stosowanie umiejętności TSN1
 • Przegląd okna zachowania
 • Ewaluacja kursu

Zapraszam na szkolenia
dr Jacek Szmalec