Oferta

TERAPIA RĘKI PLUS – 20-21.08.2022 Ostróda

Cel szkolenia:

Rozszerzony i wydłużony program szkolenia w porównaniu do szkolenia „Terapia ręki”  Obejmuje przedstawienie terapii ręki w kontekście grafomotorycznym. W ramach szkolenia przedstawiane są: budowa anatomiczna ręki, prawidłowości i nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Przedstawiane są narzędzia diagnostyczne służące identyfikacji przyczyn problemów grafomotorycznych, jak i problemów współwystępujących, ich  wpływ na funkcjonowanie ręki oraz inne funkcje organizmu, jak również na wpływ na umiejętności i zachowanie dziecka. Po prawidłowej identyfikacji problemów propozycje stosowanych programów, terapii i technik, mających na celu usprawnianie pod względem grafomotorycznym zarówno dziecka mającego tylko problemy grafomotoryczne, jak i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. OFERTA DO WYDRUKU

Prowadzący szkolenie: 

dr Jacek Szmalec

Teoretyk i praktyk. Doktor nauk pedagogicznych po obronie pracy doktorskiej na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o temacie: „Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu funkcji motorycznych i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich”Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu funkcji motorycznych i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich”. Absolwent kilku kierunków studiów podyplomowych, w tym z fizjoterapii i związanych z autyzmem. Uczestnik wielu konferencji i szkoleń (Wielka Brytania – Cambridge, Londyn, Bristol, Birmigham, Leeds, Izrael, Francja – Paryż, Węgry – Instytut Petö w Budapeszcie, Holandia i Polska), które wzbogaciły jego wiedzę teoretyczną na temat przyczyn problemów z ręką, w tym problemów grafomotorycznych i sposobów ich rozwiązywania również u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Wykładowca na wielu krajowych uczelniach, w tym UMCS w Lublinie, UG w Gdańsku, UKW w Bydgoszczy, KPSW w Bydgoszczy, WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych (dorobek pod linkiem). Wiedzę teoretyczną i umiejętności (NDT, SI, AHA, metoda Prechtla, ADOS – 2, ASRS, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, międzynarodowy trener masażu Shantala i inne) wykorzystuje od prawie 20 lat w pracy z dziećmi w SOSW w Szymanowie i od 2007 roku w prowadzonym przez siebie gabinecie terapeutycznym.
Główny autor zestawu poradników pod tytułem „Terapia ręki od A do Z”, w części już wydanego przez wydawnictwo „Harmonia”.
Więcej informacji o Prowadzącym w linku – powyżej.

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, warsztaty, podczas których pokazywane są techniki terapii ręki, dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

Szkolenie kierowane jest do:

 • psychologów,
 • pedagogów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów
 • logopedów,
 • fizjoterapeutów,
 • lekarzy,
 • pielęgniarek i położnych
 • terapeutów wczesnego wspomagania,
 • opiekunów osób starszych,
 • rodziców

Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje certyfikat.

Program szkolenia (Program szkolenia chroniony prawem autorskim!)

 • Anatomia ręki (mięśnie, przyczep początkowy i końcowy).
 • Prawidłowa i nieprawidłowa praca ręki.
 • ICF w grafomotoryce.
 • Zapoznanie z wykorzystywanymi kwestionariuszami diagnostycznymi dla dzieci a skale gotowości szkolnej:
   1. profil grafomotoryczny,
   2. autorski kwestionariusz grafomotyczny – autor Jacek Szmalec,
   3. kwestionariusz DASH dla dzieci w wieku 6-9 lat, 11-17 lat,
   4. kwestionariusz INSITE,
   5. kwestionariusz EOS-2 dla dzieci w wieku 6-9 lat,
   6. MFDR.
 • Zapoznanie z wykorzystywanymi testami diagnostycznymi dla dzieci z MPD: AHA. MACS, GMFM.
   1. AHA,
   2. MACS,
   3. GMFM,
   4. Mini MACS,
   5. DASH, quick DASH,
   6. ABILHAND – Kids.
 • Autorskie narzędzia diagnostyczne stosowane w pracy z dzieckiem.
 • Reakcje odruchowe w grafomotoryce.
 • Programy ruchowe poprawiające grafomotorykę:
   1. Jimbo
   2. NPP a grafomotoryka,
   3. autorski program „Terapia ręki od A do Z”, wydawnictwo „Harmonia”
 • Autor książek do integracji sensorycznej wydawanych przez wydawnictwo „Difin”
 • Podstawowe struktury OUN (ośrodkowy układ nerwowy) zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i integracji sensorycznej w odniesieniu do małej motoryki.
 • Zapoznanie z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej i i ich wpływem na rozwój manualny i grafomotoryczny.
 • Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem
   1. przygotowanie miejsca pracy dla dziecka z problemami grafomotorycznymi,
   2. przygotowanie miejsca pracy dla dziecka z problemami grafomotorycznymi i niepełnosprawnością złożoną.
 • Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzęzoną , w tym:
   1. Zespół Downa,
   2. spektrum autyzmu,
   3. zespoły wad wrodzonych,
   4. niepełnosprawność intelektualna (głęboka, znaczna, umiarkowana, lekka)
 • Omówienie zasad konstruowania programu terapii.
 • Analiza wybranych pomocy pod kątem oceny ich efektywności w usprawnianiu małej motoryki.
 • Prezentacja wybranych metod i technik wykorzystywanych w terapii ręki (elementy metody: NDT w terapii zajęciowej, SI, terapii manualnej, masażu Shantala, masażu klasycznego).

Czas trwania szkolenia – 20 godzin dydaktycznych:
I dzień (sobota) – od 9.00 do 18.00
II dzień (niedziela) – od 9.00 do 18.00

W ferie lub wakacje możliwy jest inny harmonogram.

Termin i miejsce prowadzenia szkolenia: 20-21.08.2022

Miejsce – Ostróda ul Sienkiewicza 9

Liczba uczestników: minimum – 20, maksimum – 40

Cena szkolenia: 550,00 zł

Organizatorzy szkolenia:
WARMIŃSKO MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ im. Dariusza Wyszyńskiego;
Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec

tel.: +48 504 039 756, 791 651 123
e-mail: info@mcsedu.com

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma.
Konto organizatora: PKOBP 92 1020 3613 0000 6502 0009 1587
W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, notatnik format A5, długopis.
Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnik