Oferta

TERAPIA BAZALNA – kurs podstawowy

Cel szkolenia

Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności zrozumienia i wykorzystywania zmienionych wzorów PNF, regulowania napięcia mięśniowego wg koncepcji Bobath oraz pracowania zgodnie z założeniami Stymulacji Bazalnej®. w pracy z pacjentami po udarach i urazach mózgowych, SM, SLA, w stanach minimalnej świadomości i wegetatywnych,  oddziałów anestezjologii i Intensywnej terapii oraz Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych. Poddawanie wspomnianych pacjentów, szczególnie z wieloraką niepełnosprawnością, terapii zaprojektowanych wg innych koncepcji neurofizjologicznych bywa niekompletne, a nawet niezrozumiałe.Terapia bazalna pozwala wejść w psychologiczne zjawisko intraspekcji, czyli próby postawienia się na miejscu chorego i odczuwaniu tego, co się z nim dzieje podczas terapii i w naszej obecności. Opiera się ona głównie o komunikację niewerbalną, a także kreuje aktywność ruchową pacjenta opartą o wieloczynnikową regulację procesów motorycznych, poznawczych, wykonawczych i emocjonalnych. Po kursie tym otrzymasz proste i  skuteczne narzędzia terapeutyczne, dzięki którym można zawitać do świata swojego pacjenta.

Program szkolenia

Zapoznanie z Terapią Bazalną, bedącą kodyfikacją innych znanych metod neurofizjologicznych takich jak: STYMULACJA BAZALNA ® (Basic Stimulation, akronim niemiecki – BSC), która została opracowana przez profesora Andreasa Fröhlicha, koncepcja Bobath i PNF.

TERAPIA BAZALNA powstała jako kodyfikacja  innych znanych metod neurofizjologicznych takich jak STYMULACJA BAZALNA® (Basic Stimulation niem. BSC)  opracowana przez profesora Andreasa Fröhlicha, koncepcji Bobath oraz PNF. Profesor Fröhlich określił punkty kluczowe terapii, które są ze sobą ściśle połączone i oddziałują na siebie w nierozłączny sposób. Punktami tymi są sieci zależności i są nimi: percepcja, ruch, komunikacja, myśli, środowisko, doświadczenia społeczne, czucie. Dzięki zrozumieniu tych współzależności otrzymujemy narzędzie do przemyśleń i programowania wspólnej terapii z pacjentem, którego uszkodzony umysł, a w konsekwencji ciiało przenoszą się na inny poziom funkcjonowania. Wybrane i ważne aspekty wspomnianych wcześniej są przedstawione w ramach kursu podstawowego.

 1. Powitanie, przedstawienie się uczestników.czek oraz zapoznanie się z ich pracą jaką wykonują z osobami chorymi.
 2. Omówienie problemów i sposobów rozwiązań klinicznych podopiecznych (pacjentów).
 3. Przedstawienie koncepcji Stymulacji Bazalnej ® i Terapii Bazalnej.
 4. Struktura i budowa koncepcji Terapii Bazalnej, lub nadanie struktury temu co powinno być oczywiste z punktu widzenia osoby chorej.
 5. Praca z osobami na płaszczyznach kluczowych dla osoby chorej doświadczanie z podziałem na osoby – partnerów terapii aktywnych i pasywnych. Zadania dotyczące sposobów odczuwania i przetwarzania informacji somatycznej.
 6. Omówienie obszarów intymnych, prywatnych i społecznych, inicjacja dotyku.
 7. Praca osobami na płaszczyznach kluczowych dla osoby chorej doświadczanie z podziałem na osoby – partnerów terapii aktywnych i pasywnych.
 8. Wzorce ruchowe kkd w aktywnościach podstawowych, inicjacja lokomocji z planowaniem ruchu.
 9. Fazy kontroli motorycznej w procesie terapeutycznym oraz planowanie ruchu czyli mobilności.
 10. Stabilizacja proksymalna jako ważny element wykonania ruchu dystalnego.
 11. Zmiana normalnej kolejności ruchu
 12. Praca z osobami na płaszczyznach kluczowych dla osoby chorej, doświadczanie z podziałem na osoby – partnerów terapii aktywnych i pasywnych.
 13. Wzorce ruchowe kkg.
 14. Organizacja neurologiczna, stabilne punkty proksymalne – mobilne dystalne.
 15. Pozycjonowanie dla facylitacji ruchu, zmniejszenia powstawania odleżyn, torowania percepcji ciała.
 16. Znaczenia bodźców zewnętrznych dla torowania „blokowania” percepcj.
 17. Omówienie i zastosowanie w sytuacjach klinicznych elementów terapii.
 18. Oferowanie terapii choremu i „bycie z nim„ na płaszczyźnie jego możliwości i percepcji.
 19. Dyskusja na temat „Świadomości” na podstawie wielu opinii i własnych przemyśleń.
 20. Podsumowanie kursu i dyskusja w grupie.

Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje zaświadczenie.

Prowadzący szkolenie:

dr Grzegorz Biliński

Forma szkolenia (22 godz. dyd.):

Wykład połączony z prezentacją mutimedialną oraz elementy warsztatowe. Sz

Szkolenie jest kierowane do:

 • fizjoterapetów,
 • pielęgniarek,
 • terapeutów zajęciowych,
 • neurologopedów,
 • psychologów,
 • opiekunów osób niesprawnych

Termin i miejsce:

Do uzgonienia. Istnieje ograniczenie terytorialne – pólnocna Polska

Liczba uczestników: min. 18, maks. 22

Koszt:

990 zł/os. (w tym VAT)

Organizator szkolenia:

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Dariusz Wyszyński; 

14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 25/21, NIP 741-100-40-49,
tel.: +48 504 039 756,
e-mail: info@mcsedu.com

Akces do szkolenia można zgłosić, wykorzystując pobrany ze strony internetowej wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na  adres mailowy info@mcsedu.com lub pocztą na adres organizatora (powyżej). 

Wpłaty należy dokonywać na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma, po jej otrzymaniu.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, notatnik format A5, długopis.

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnika/czki.