Oferta

Szkolenie „Zabawy sensoryczne w przedszkolu” Ostróda 29-30.01.2022

Cel szkolenia:

Prezentacja zagadnień związanych z  występowaniem nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym, co w konsekwencji przyczynia się do wystąpienia problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu a następnie w szkole. Zapoznanie uczestników z narzędziami do diagnozowania problemów oraz pokazanie sposobu ich wykorzystania. Oferta do wydruku.

 

Program szkolenia:

 • Wstęp.
 • Rozwój ruchowy dziecka.
 • Rozwój dziecka od urodzenia do pierwszego roku życia.
 • Rozwój dziecka od pierwszego roku życia do szóstego roku życia.
 • Integracja sensoryczna .
 • Postawa u dzieci w przedszkolu.
 • Do czego prowadzą problemy z rozwojem psychoruchowym.
 • Zapoznanie uczestników z kwestionariuszami gotowości szkolnej.
 • Ćwiczenia na stabilność posturalną.
 • Ćwiczenia równoważne.
 • Ćwiczenia z partnerem i z przyborami.
 • Ćwiczenia kształtujące szybkość i zwinność.
 • Ćwiczenia z elementami tańca.
 • Tworzenie torów przeszkód.

 
Prowadzący szkolenie:

dr Jacek Szmalec

 

Forma szkolenia:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz warsztatami.

 

Szkolenie jest kierowane do:

 • nauczycieli pracujących w przedszkolu
 • nauczycieli pracujących w szkole
 • oligofrenopedagogów
 • terapeutów zajęciowych
 • logopedów,
 • rodziców,
 • innych terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

 

Czas trwania szkolenia:

I dzień – 9 godzin dydaktycznych, rozpoczęcie o godz. 9.00
II dzień – 6 godzin dydaktycznych, rozpoczęcie o godz. 9.00

Termin i miejsce:

Termin szkolenia – do ustalenia
Miejsce szkolenia – do ustalenia

Liczba uczestników:

Minimalna – 20 osób
Maksymalna – 25 osób.

Koszt:

370 zł / osoba