Oferta

Szkolenie Wzrok w Integracji Sensorycznej 04-05.03.2023 w Rzeszowie

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestniczek i uczestników z budową i funkcjonowaniem narządu wzroku, jego rozwojem i zachodzącymi zmianami w trakcie życia człowieka. Omówienie znaczenia narządu wzroku. Elementy diagnozowania problemów ze wzrokiem u dzieci (na poziomie niewymagającym specjalistycznej porady okulisty) i projektowanie terapii dla podopiecznych z uwzględnieniem terapii integracji sensorycznej. Przedstawienie stymulacji wzroku dla różnych grup wiekowych dzieci do wykorzystania przez terapeutów, pedagogów, rodziców i opiekunów. OFERTA DO WYDRUKU.

Prowadzący szkolenie

dr Grzegorz Brzuzy

Multispecjalista zajmujący się wzrokiem jako tyflopedagog łączący podejście pedagogiczne i psychologiczne, wykorzystujący w terapii integrację sensoryczną, masaż Shantala
oraz wiedzę uzyskaną podczas wielu szkoleń i studiów podyplomowych. Długoletni praktyk, który aktualnie wykorzystuje swoje umiejętności w pracy z dziećmi w Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja”. Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych.

Więcej informacji o Prowadzącym pod linkiem z jego nazwiskiem.

Forma szkolenia

Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz warsztatami.

Szkolenie jest kierowane do:

 • psychologów,
 • pedagogów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów,
 • fizjoterapeutów,
 • pielęgniarek i położnych,
 • terapeutów wczesnego wspomagania i innych,
 • rodziców i opiekunów dzieci.

Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje zaświadczenie.

Program szkolenia:

 1. Budowa i funkcje narządu wzroku.
 2. Rozwój wzroku w życiu człowieka.
 3. Zaburzenia widzenia.
 4. Funkcjonalna metoda oceny możliwości wzrokowych dziecka – diagnoza i terapia z uwzględnieniem problematyki integracji sensorycznej.
 5. Znaczenie wzroku w życiu człowieka.
 6. Stymulacja wzroku niemowląt (do 1 roku życia).
 7. Stymulacja wzroku dzieci w wieku 1-3 lat.
 8. Stymulacja wzroku dzieci w wieku 3-7 lat.
 9. Stymulacja wzroku dzieci powyżej 7 lat.

Czas trwania szkolenia – 15 godzin dydaktycznych:

I dzień (sobota) – od 9.00 do 18.00
II dzień (niedziela) – od 9.00 do max.14.00

Termin i miejsce prowadzenia szkolenia: Hotel Hetman w Rzeszowie

Liczba uczestników: minimum – 20, maksimum – 30

Cena szkolenia: 450,00 zł

Organizatorzy szkolenia:

Warmińsko Mazurskie Centrum Szkoleń im Dariusza Wyszyńskiego, Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec

Akces do szkolenia można zgłosić wykorzystując pobrany wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na adres mailowy info@mcsedu.com lub jszmalec@gmail.com

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma.

Konto organizatora: PKOBP 92 1020 3613 0000 6502 0009 1587

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje drukowane materiały szkoleniowe, notatnik format A5, długopis.

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnika