Oferta

Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych” 28-29.05.2022

Osoba prowadząca – dr hab. Anna Prokopiak (prof. UMCS w Lublinie)

Miejsce szkolenia – Toruń

Data szkolenia – 28-29.05.2022

Forma:

Wykład z pomocami multimedialnymi i warsztaty.

Cena:

450 zł/osoba

Ilość osób

od 20 do 25.

Kontakt i organizacja:

Gabinet Terapeutyczny Integracja sensoryczna Jacek Szmalec, Warmińsko – Mazurskie Centrum Szkoleń im Dariusza Wyszyńskiego
Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec jest wpisany do warmińsko – mazurskiego centrum usług szkoleniowych

tel. 504039756, 791 651 123
e-mail: info@mcsedu.com, jszmalec@gmail.com

Cel szkolenia:

Doskonalenie umiejętności terapeutycznych przygotowywania osób z diagnozą ze spektrum autyzmu do samodzielnego komunikowania się w sytuacjach zaspokajania potrzeb życiowych, w organizacji czasu wolnego oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy.

Program szkolenia Treningi umiejętności społecznych

 • Treningi umiejętności społecznych – dla kogo?
  1. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako odbiorcy TUS (specyfika funkcjonowania, dostosowanie programów)
  2. Osoby z niedostosowaniem społecznym jako odbiorcy TUS (specyfika funkcjonowania, dostosowanie programów)
 • Specyfika trudności funkcjonowania społecznego osób z diagnozą ze spektrum autyzmu
  1. Wpływ koncepcji teorii umysłu
  2. Budowanie wspólnego pola uwagi
  3. Neurobiologia mózgu w autyzmie
  4. Neurony lustrzane
 • Rola treningów umiejętności społecznych w rozwoju niezależności, w szczególności samodzielnego komunikowania się w sytuacjach zaspokajania potrzeb życiowych, w organizacji czasu wolnego oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy
  1. Zaspokajanie potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, niedostosowaniem społecznym, autyzmem
  2. Oczekiwania społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, niedostosowaniem społecznym, autyzmem
 • Programy, scenariusze, organizacja treningów umiejętności społecznych
  1. Przykłady dobrych praktyk
  2. Propozycje na podstawie literatury
 • Pomoce wizualne do treningów umiejętności społecznych
  1. Prezentacja modelowych filmów oraz historyjek społecznych
  2. Praca z kamerą i obrazem
 • Zasady pracy grupowej

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania .docx)