Oferta

Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych”

Osoba prowadząca – dr hab. Anna Prokopiak (prof. UMCS w Lublinie)

Miejsce szkolenia – Toruń

Data szkolenia – 26-27.02.2022

Forma:

Wykład z pomocami multimedialnymi i warsztaty.

Cena:

450 zł/osoba

Ilość osób

od 20 do 25.

Kontakt:

tel. 504039756, 791 651 123
e-mail: info@mcsedu.com, jszmalec@gmail.com

Cel szkolenia:

Doskonalenie umiejętności terapeutycznych przygotowywania osób z diagnozą ze spektrum autyzmu do samodzielnego komunikowania się w sytuacjach zaspokajania potrzeb życiowych, w organizacji czasu wolnego oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy.

Program szkolenia Treningi umiejętności społecznych

1. Treningi umiejętności społecznych – dla kogo?

 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako odbiorcy TUS (specyfika funkcjonowania, dostosowanie programów)
 • Osoby z niedostosowaniem społecznym jako odbiorcy TUS (specyfika funkcjonowania, dostosowanie programów)

2. Specyfika trudności funkcjonowania społecznego osób z diagnozą ze spektrum autyzmu

 • Wpływ koncepcji teorii umysłu
 • Budowanie wspólnego pola uwagi
 • Neurobiologia mózgu w autyzmie
 • Neurony lustrzane

3. Rola treningów umiejętności społecznych w rozwoju niezależności, w szczególności samodzielnego komunikowania się w sytuacjach zaspokajania potrzeb życiowych, w organizacji czasu wolnego oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy

 • Zaspokajanie potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, niedostosowaniem społecznym, autyzmem
 • Oczekiwania społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, niedostosowaniem społecznym, autyzmem

4. Programy, scenariusze, organizacja treningów umiejętności społecznych

 • Przykłady dobrych praktyk
 • Propozycje na podstawie literatury

5. Pomoce wizualne do treningów umiejętności społecznych

 • Prezentacja modelowych filmów oraz historyjek społecznych
 • Praca z kamerą i obrazem

6. Zasady pracy grupowej

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania .docx)