Oferta

„Rozwój seksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem” 11-12.11.2023 roku w Toruniu

Szanowni Państwo WMCS im Dariusza Wyszyńskiego cały czas się rozwija i chce zapewnić osobą biorącym udział w szkoleniach jak najlepszy standard. Staramy się cały czas poszerzać obszar szkoleń. Pochwalić się mogę, ze nawiązana została współpraca ze znakomitym fachowcem, do grona szkoleniowców dołączył w zakresie seksualności dr hab Remigiusz Kijak
Już 11-12.11.2023 roku w Toruniu odbędzie się szkolenie
„Rozwój seksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”
Ilość godzin – 18
Ilość osób na szkoleniu 20-30
Koszt – 984 zł, (800 zł +23% vatu)
Zgłoszenia można kierować e mailowo na adres jszmalec@gmail.com bądź info@mcsedu.com
Zapraszam do zapisów
Pozdrawiam dr Jacek Szmalec
Celem szkolenia jest poznanie, czym jest rozwój psycho seksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną rozpoczniemy od tego kim jest osoba z niepełnosprawnością w systemie społecznym, kulturowym ale również w kontekście cielesności, fizyczności, uwarunkowań bio psycho społecznych.
Poniżej program szkolenia:
1. Czym jest norma
2. Jaki jest rozwój fizyczny i intelektualny, emocjonalny osób z niepełnosprawnością intelektualną
3. Czym jest kategoria niepełnosprawni we współczesnej terminologii psychologicznej rehabilitacyjnej, edukacyjnej
4..Jakie są uwarunkowania rozwoju psychoseksualnego osoby z niepełnosprawnością od narodzin przez dzieciństwo okres młodzieńczy dorosłość. Przedstawione zostaną najważniejsze wymiary tego rozwoju a także ustalone zostaną kwestie zróżnicowania w kontekście stawiania diagnoz dotyczących rozbrajania pewnego rodzaju mitów stereotypów w tym zakresie
5. Omówione zostaną kwestie pracy edukacyjnej z osobami z niepełnosprawnością w kontekście zachowań trudnych (rozumianych jako zachowania nieprawidłowe w obszarze psychoseksualnym ) te kwestie które mogą nas niepokoić które stwarzają pewnego rodzaju dysonanse niepokoje emocjonalne. Ustalimy sobie jak wspierać jak pomagać jak rozmawiać z osobą z niepełnosprawnością o seksualności kiedy jesteśmy rodzicem kiedy jesteśmy terapeutą kiedy jesteśmy profesjonalistą
6. Przedstawione zostaną pewne uwarunkowania prawne dotyczące rozwoju seksualnego i tego jak realizować rozwój seksualny w warunkach systemu edukacyjnego na ile prawo jest wspierające w zakresie wspierania tego rozwoju a na ile jest prawem które w jakiś sposób ten temat utrudnia
7. Wreszcie zastanowimy się nad kwestiami krzywdzenia przemocy, złego dotyku, będziemy mówić również o cielesności. Istotności ciała jako narzędzia samopoznania ale również ciała jako ciała które wyznacza granice własnej intymności. seksualności
8. Rozprawimy się z takimi kwestiami jak tabu jak seksualność jak intymność, związki macierzyństwo ojcostwo w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną, spróbujemy opracować diagnozę i formy wsparcia w obszarze wybranych teorii psychologicznych przede wszystkim terapii poznawczo behawioralnej ale również terapii systemowej czy ty terapii skoncentrowanej na rozwiązywaniu problemów