Oferta

PRZETWARZANIE SENSORYCZNE CZ. I i II

Zmysły1

Cel szkolenia:

 Integracja sensoryczna to obecnie coraz bardziej popularna metoda terapeutyczna pomagająca w prawidłowym rozwoju dziecka pod względem motorycznymi i w części mentalnym, korygująca już istniejące nieprawidłowości w obu sferach. Umożliwia również usprawnianie ludzi dorosłych.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi próbami diagnostycznymi, pomóc w interpretacji uzyskanych wyników, przećwiczenie projektowania terapii, uwzględniającej istnienie innych współwystępujących problemów pacjenta. Można będzie przedstawiać i omawiać z Prowadzącymi swoje indywidualne przypadki, wykorzystując ich wieloletnie doświadczenie zawodowe i wiedzę pogłębioną podczas zagranicznych szkoleń. OFERTA DO WYDRUKU

Prowadzący szkolenie:

dr Jacek Szmalec –  obronił w 2018 r. pracę doktorską z zakresu integracji sensorycznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, intensywnie szkolący się w Polsce i za granicą (Wielka Brytania: Bristol, Birmingham, Cambridge, Leeds, Grecja, Holandia, Izrael, Paryż), ciągle poszerzający swoją wiedzę, prowadzący od 2007 roku pierwszy na Warmii i Mazurach gabinet terapeutyczny integracji sensorycznej. Od ponad 20 lat prowadzi terapię dzieci w SOSW w Szymanowie koło Morąga. Człowiek o wszechstronnej wiedzy i ogromnym doświadczeniu zawodowym, które w interesujący sposób przekazuje kursantom.

mgr Agnieszka Paczkowska – osoba o bogatym doświadczeniu zawodowym, prowadząca gabinet terapeutyczny „Neuron”, wykładowca w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu w Poznaniu, również poszerzająca intensywnie swoją wiedzę.

Forma szkolenia:

Czterodniowe szkolenie teoretyczne połączone z warsztatami.

Szkolenie kierowane jest do:

 • studentów ostatniego semestru studiow podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej
 • absolwentów studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej
 • uczestnikow szkoleń z zakresu integracji sensorycznej
 • terapeutów integracji sensorycznej, prowadzących gabinety
 • terapeutów innych specjalności
 • rodziców dzieci

Program szkolenia:

Analizator czuciowo – ruchowy i orientacja w przestrzeni.

 • dysfunkcje w analizatorze czuciowo-ruchowym,
 • przyczyny i objawy, wskazujące na problemy z analizatorem czuciowo – ruchowym,
 • elementy diagnostyki,
 • wskazania do terapii.

Słuch.

 • dysfunkcje w obrębie zmysłu słuchu,
 • objawy i przyczyny, wskazujące na zaburzenia w obrębie zmysłu słuchu,
 • elementy diagnostyki,
 • wskazania do terapii,
 • zaburzenia przetwarzania słuchowego a problemy szkolne,
 • trenig słuchowy,
 • ćwiczenia i zabawy usprawniające rozwój funkcji słuchowych.

Wzrok.

 • dysfunkcje w obrębie zmysłu wzroku,
 • przyczyny i objawy, wskazujące na zaburzenia w obrębie zmysłu słuchu,
 • elementy diagnostyki,
 • wskazania do terapii,
 • zaburzenia funkcji wzrokowych a problemy szkolne,
 • ćwiczenia i zabawy usprawniające rozwój funkcji wzrokowych.

Grafomotoryka.

 • dysfunkcje w obrębie dużej motoryki,
 • przyczyny i objawy wskazujące na problemy z grafomotoryką,
 • elementy diagnostyki,
 • wskazania do terapii.

Praksje (dyspraksja).

 • dysfunkcje w obrębie praksji – dyspraksja,
 • DCD
 • przyczyny i objawy dyspraksji,
 • elementy diagnostyki,
 • wskazania do terapii,
 • strategie terapeutyczne do wykorzystania w domu i w szkole dla dziecka z dyspraksją.

Czas trwania szkolenia.

Część I – dzień I – 11 godzin dydaktycznych

            – dzień II – 9 godzin dudaktycznych

Część II – dzień I  – 11 godzin dydaktycznych

             – dzień II – 9 godzin dydaktycznych

Termin i miejsce szkolenia.

W przypadku grup do uzgodnienia. W pozostałych przypadkach zgodnie z kalendarzem szkoleń.

Liczba uczestników:

 min.- 20, maks. – 30 osób

Na szkolenie należy ubrać strój i obuwie umożliwiające ćwiczenie, najlepiej sportowe.

Cena szkolenia

1250 zł (brutto)

Organizator szkolenia:

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Dariusz Wyszyński;

14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 25/21, NIP 741-100-40-49,
tel.: +48 504 039 756,
e-mail: info@mcsedu.com

Podmioty wspólpracujące:

 • Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec,
 • „Neuron” Gabinet Fizjoterapii Agnieszka Paczkowska.

Informacje dodatkowe:

Akces do udziału w szkoleniu można zgłosić, poprzez wypełnienie i przesłanie na adres info@mcsedu.com pobranego ze strony internetowej formularza zgłoszeniowego. Formularz można również przesłać pocztą na adres organizatora (powyżej).

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma.

Konto organizatora: mBank 62 1140 2004 0000 3002 5366 2007

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, notatnik format A5, długopis.

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnika.