Oferta

POMOCE DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestniczek i uczestników szkolenia z pomocami wykorzystywanymi do terapii, pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi oraz zmożliwościami ich wykorzystania w codziennym życiu przez wspomniane osoby.

Prowadzący szkolenie

dr Grzegorz Brzuzy

Multispecjalista zajmujący się wzrokiem jako tyflopedagog łączący podejście pedagogiczne i psychologiczne, wykorzystujący w terapii integrację sensoryczną, masaż Shantala oraz wiedzę uzyskaną podczas wielu szkoleń i studiów podyplomowych. Długoletni praktyk, który aktualnie wykorzystuje swoje umiejętności w pracy z dziećmi w Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja”. Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych

Więcej informacji o Prowadzącym pod linkiem z jego nazwiskiem.

Forma szkolenia.

Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz warsztatami.

Szkolenie jest kierowane do:

  • psychologów,
  • pedagogów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów,
  • fizjoterapeutów,
  • pielęgniarek i położnych,
  • terapeutów wczesnego wspomagania i innych,
  • rodziców i opiekunów dzieci.

Program szkolenia.

1. Ogólny podział pomocy przeznaczonych dla potrzeb osób niewidomych i słabo widzących
2. Pomoce optyczne
3. Pomoce nieoptyczne
4. Praktyczne wykorzystanie pomocy przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących.

Czas trwania szkolenia – 7 godz. dydaktycznych

Termin i miejsce prowadzenia szkolenia

Do uzgodnienia.

Liczba uczestników: min. 20, maks. 30 osób

Cena szkolenia: 280 zł/osoba (w tym VAT)

Organizator szkolenia:

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Dariusz Wyszyński;

14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 25/21, NIP 741-100-40-49,
tel.: +48 504 039 756, e-mail: info@mcsedu.com

Akces do szkolenia można zgłosić wykorzystując pobrany wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na  adres mailowy info@mcsedu.com lub pocztą na adres organizatora (powyżej).

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje notatnik format A5, długopis.

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnika