Oferta

TERAPIA BAZALNA – kurs podstawowy

Cel szkolenia Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności zrozumienia i wykorzystywania zmienionych wzorów PNF, regulowania napięcia mięśniowego wg koncepcji Bobath oraz pracowania zgodnie z założeniami Stymulacji Bazalnej®. w pracy z pacjentami po udarach i...

czytaj dalej

POMOCE DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Cel szkolenia Zapoznanie uczestniczek i uczestników szkolenia z pomocami wykorzystywanymi do terapii, pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi oraz zmożliwościami ich wykorzystania w codziennym życiu przez wspomniane osoby. Prowadzący szkolenie dr Grzegorz Brzuzy...

czytaj dalej

WYBUCHOWE DZIECI

Cel szkolenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania uwarunkowań i mechanizmów zachowań impulsywnych u dzieci z różnego rodzaju specjalnymi potrzebami rozwojowymi w celu ich korekcji i podniesienia przez dziecko samokontroli zachowań i emocji. Prowadząca szkolenie: dr...

czytaj dalej

WZROK W INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Cel szkolenia. Zapoznanie uczestniczek i uczestników z budową i funkcjonowaniem narządu wzroku, jego rozwojem i zachodzącymi zmianami w trakcie życia człowieka. Omówienie znaczenia narządu wzroku. Elementy diagnozowania problemów ze wzrokiem u dzieci (na poziomie...

czytaj dalej

TERAPIA RĘKI PLUS

Cel szkolenia: Roszerzony i wydłużony program szkolenia w porównaniu do szkolenia "Terapia ręki"  Obejmuje przedstawienie terapii ręki w kontekście grafomotorycznym. W ramach szkolenia przedstawiane są: budowa anatomiczna ręki, prawidłowości i nieprawidłowości w...

czytaj dalej