Oferta

Niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu a afazja rozwojowa. Diagnoza różnicowa i terapia 8-9.01.2022

Nowe szkolenie „Niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu a afazja rozwojowa. Diagnoza różnicowa i terapia”.

SOSNOWIEC, 8-9.01.2022

 

1. Krótka a pouczająca historia badań nad niepełnosprawnością intelektualną , spektrum autyzmu oraz afazją rozwojową .
2. Zjawisko nadrozpoznawalności autyzmu oraz afazji oraz jego uwarunkowania
3. Porównanie kryteriów rozpoznawania spektrum autyzmu , afazji rozwojowej i niepełnosprawności intelektualnej – wnioski diagnostyczno – terapeutyczne .
4. Istota zaburzeń sprzężonych .
5. Niepełnosprawność umysłowa , spektrum autyzmu , afazja dziecięca – zbiory łączne czy rozłączne ?
6. Niepełnosprawność umysłowa , spektrum autyzmu, afazja dziecięca a opóźniony rozwój mowy oraz zaburzenia zachowania
7. Oligofazja – zapomniana jednostka
8. Analiza próbek mowy i zachowania – podstawowa metoda diagnostyczna
9. Uniwersalna metoda terapii dzieci niepełnosprawnych umysłowo , autystycznych i afatycznych .
10. Analiza studiów przypadków oraz filmów .

 

Prowadzący szkolenie: prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski ( Uniwersytet Medyczny w Lublinie , Katedra i Zakład Psychologii )
Czas szkolenia: 12 godz. dyd. ( w sobotę 7 w niedzielę 5 )
Data szkolenia: 08-09.01.2022
Miejsce szkolenia: Sosnowiec (Gabinet Terapeutyczny Niebieska Huśtawka Dorota Stepień)
Cena szkolenia: 800 zł