Oferta

Niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu a afazja rozwojowa. Diagnoza różnicowa i terapia 14-15.05.2022

Nowe szkolenie „Niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu a afazja rozwojowa. Diagnoza różnicowa i terapia”.

SOSNOWIEC, 14-15.05.2022

Prowadzący szkolenie: prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski ( Uniwersytet Medyczny w Lublinie , Katedra i Zakład Psychologii )

Czas szkolenia: 12 godz. dyd. ( w sobotę 7 w niedzielę 5 )

Data szkolenia: 14-15.05.2022

Miejsce szkolenia: Sosnowiec (Gabinet Terapeutyczny Niebieska Huśtawka Dorota Stepień)

Cena szkolenia: 800 zł/ osoba
Ilość uczestników – 20 – 30 osób

  1. Krótka a pouczająca historia badań nad niepełnosprawnością intelektualną , spektrum autyzmu oraz afazją rozwojową.
  2. Zjawisko nadrozpoznawalności autyzmu oraz afazji oraz jego uwarunkowania.
  3. Porównanie kryteriów rozpoznawania spektrum autyzmu , afazji rozwojowej i niepełnosprawności intelektualnej – wnioski diagnostyczno – terapeutyczne.
  4. Istota zaburzeń sprzężonych.
  5. Niepełnosprawność umysłowa , spektrum autyzmu , afazja dziecięca – zbiory łączne czy rozłączne?
  6. Niepełnosprawność umysłowa , spektrum autyzmu, afazja dziecięca a opóźniony rozwój mowy oraz zaburzenia zachowania.
  7. Oligofazja – zapomniana jednostka.
  8. Analiza próbek mowy i zachowania – podstawowa metoda diagnostyczna.
  9. Uniwersalna metoda terapii dzieci niepełnosprawnych umysłowo , autystycznych i afatycznych.
  10. Analiza studiów przypadków oraz filmów.

Kontakt i organizacja:

Gabinet Terapeutyczny Integracja sensoryczna Jacek Szmalec, Warmińsko – Mazurskie Centrum Szkoleń im Dariusza Wyszyńskiego
Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec jest wpisany do warmińsko – mazurskiego centrum usług szkoleniowych

tel. 504039756, 791 651 123
e-mail: info@mcsedu.com, jszmalec@gmail.com

Akces do szkolenia można zgłosić, przesyłając pobrany (link) i wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na  adres mailowy info@mcsedu.com lub pocztą na adres organizatora (powyżej).

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma.

Konto organizatora: PKOBP 92 1020 3613 0000 6502 0009 1587

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, notatnik format A5, długopis.

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy oraz inne pyszności).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnik