Oferta

Kreatywni muzycznie? Dlaczego nie! Warsztat podstaw improwizacji muzycznej

Cel szkolenia:

Poznanie założeń teorii uczenia się muzyki autorstwa Edwina E. Gordona w teorii i praktyce edukacyjnej w kontekście rozwijania umiejętności improwizacyjnych, zdolności i umiejętności muzyczne a gotowość do improwizacji muzycznej (rytmicznej, melodycznej i harmonicznej), praca z motywami tonalnymi i rytmicznymi w ramach sekwencyjnych oddziaływań muzycznych w klasie szkolnej i poza nią, rozwijanie komunikacji muzycznej w klasie szkolnej za pomocą elementarnej improwizacji muzycznej

Prowadzący szkolenie:

dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK w Toruniu
PTEEG w Bydgoszczy, ekspert MEN, rzeczoznawca podręczników do muzyki, znawca teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona

Data Szkolenia – 24-25.09.2022
Sobota od 9 – 16
Niedziela od 9-15

Miejsce – Łódź Przedszkole Miejskie nr 206 z oddziałami integracyjnymi , ul Lermontowa 7

Cena – 450 zł

Metoda:

Wykładowo- warsztatowa

Szkolenie kierowane jest do:

 • Pedagogów wczesnoszkolnych i przedszkolnych
 • pedagogów specjalnych
 • logopedów
 • nauczycieli domów kultury
 • nauczycieli muzyki

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Program szkolenia:

Część wykładowa

 1. Założenia teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona
 2. Teoria audiacji (muzycznej)
 3. Myślenie w języku a myślenie w muzyce
 4. Naśladownictwo a proces audiacji
 5. Audiacja wstępna a audiacja właściwa
 6. Twórczość (kreatywność) a improwizacja w muzyce
 7. Badania nad improwizacją muzyczną w Polsce i na świecie
 8. Testowanie a ocenianie w edukacji muzycznej w kontekście improwizacji muzycznej

Część warsztatowa

 1. Skale (tonalności) w muzyce – zastosowanie, posługiwanie się, teoria i praktyka
 2. Rozwijanie gotowości do podejmowania improwizacji muzycznej poprzez stosowanie motywów tonalnych i rytmicznych w improwizacji wokalnej
 3. Progresje harmoniczne jako podstawa improwizacji wokalnej
 4. Badanie gotowości do podejmowania improwizacji muzycznej na podstawie stosowania dwóch testów: HIRR i RIRR Edwina E. Gordona
 5. Nauczanie i uczenie się piosenek bez słów i wykorzystanie gotowych piosenek do nauki improwizacji muzycznej
 6. Ćwiczenia w improwizacji według założeń Edwina E. Gordona
 7. Kroki w nauce improwizacji
 8. Samodzielne próby improwizacyjne. Praca z grupą.

Efekty szkolenia:

 1. Umiejętność diagnozy gotowości do podejmowania improwizacji rytmicznej i harmonicznej
 2. Posługiwanie się testami HIRR i RIRR Edwina E. Gordona
 3. Umiejętność stosowania motywów tonalnych i rytmicznych w celu zwiększania poziomu gotowości uczniów do zajmowania się improwizacją muzyczną wokalną
 4. Umiejętność posługiwania się w praktyce motywami tonalnymi i rytmicznymi
 5. Umiejętność stosowania poszczególnych kroków w improwizacji muzycznej na danym materiale muzycznym
 6. Umiejętność kierowania rozwojem muzycznym dziecka poprzez stosowanie elementów improwizacji muzycznej podczas zajęć szkolnych lub pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.

Organizatorzy szkolenia:
WARMIŃSKO MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ im. Dariusza Wyszyńskiego;
Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec

tel.: +48 504 039 756, 791 651 123
e-mail: info@mcsedu.com

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma.
Konto organizatora: PKOBP 92 1020 3613 0000 6502 0009 1587
W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, notatnik format A5, długopis.
Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnik