Oferta

DYSPRAKSJA/DCD W EDUKACJI – OCENA I STRATEGIE TERAPEUTYCZNE.

DCD/Dyspraksja to zaburzenie, które dotyczy do 10% (wg badań brytyjskich) społeczeństwa i występuje przez całe życie dotkniętej przez nie osoby, co często skutkuje społecznym wykluczeniem i między innymi: obniżeniem poczucia własnej wartości, problemami z koordynacją ruchową, problemami w radzeniu sobie z trudami zycia codziennego i szkolnymi, zawodowymi.

Przyczyny tego zespołu zaburzeń nie są znane, a objawy są podobne do tych charakteryzujących np.: spektrum autyzmu, ADHD, niepełnosprawność intelektualną, fizyczną. Stąd potrzeba zapoznania się z narzędziami wyodrębniającymi to zaburzenie poprzez eliminowanie wcześniej wymienionych, o czym mówią zalecenia DSM IV czy V Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i inne klasyfikacje.

W naukowej literaturze polskiej istnieje śladowa ilość publikacji dotyczących DCD. Dlatego mgr Jacek Szmalec wielokrotnie wyjeżdżał do Wielkiiej Bryranii i Izraela, gdzie problemy związane z tym zaburzeniem są dostrzegane i łagodzone od conajmniej kilkunastu lat. Tam uzyskał certyfikat trenera rozpoznawania zburzeń DCD/Dyspraksji, przedstawiającego stosowne strategie terapeutyczne. OFERTA DO WYDRUKU

Prowadzący szkolenie:

dr Jacek Szmalec –  obronił w 2018 r. pracę doktorską z zakresu integracji sensorycznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, intensywnie szkolący się w Polsce i za granicą (Wielka Brytania: Bristol, Birmingham, Cambridge, Leeds, Grecja, Holandia, Izrael, Paryż), ciągle poszerzający swoją wiedzę, prowadzący od 2007 roku pierwszy na Warmii i Mazurach gabinet terapeutyczny integracji sensorycznej. Posiada angielski certyfikat z zakresu diagnozy DCD/dyspraksji oraz prowadzenia terapii w przypadku zaistnienia tego zaburzenia. Członek Dyspraxia Fondation w Wielkiej Brytanii. Od ponad 20 lat prowadzi terapię dzieci w SOSW w Szymanowie koło Morąga. Człowiek o wszechstronnej wiedzy i ogromnym doświadczeniu zawodowym, które w interesujący sposób przekazuje kursantom.

Cel szkolenia:

Przedstawienie problematyki DCD/Dyspraksji. Zapoznanie z narzędziami identyfikującymi DCD poprzez eliminowanie innych zaburzeń, czy niepełnosprawności. Przedstawienie strategi terapeytycznych pomagajacych podopiecznym w ograniczniu negatywnych konsekwencji zaburzenia, pomocnych w pracy nauczycieli i wychowawców oraz w wychowaniu przez rodziców lub opiekunów.

Szkolenie kierowane jest do:

– nauczycieli, wychowawców i osób pracujących z dziećmi w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych,

– specjalistów np. logopedów, fzjoterapeutów,

– lekarzy pediatrów,

– psychologów,

– pracownków poradni-psychologiczno-pedagogicznych

– rodziców i opiekunów dzieci i dorosłych.

Program szkolenia:

1. Neurofizjologiczne podłoże DCD/Dyspraksji.

2. Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej – klasyfikacja według DSM V

– charakterystyka DCD

3. DCD a życie codzienne.

4. DCD w świecie – kwestionariusze i testy do eliminowania innych zaburzeń lub oceny DCD.

 1. DCD u dorosłych – lista kontrolna dyspraksji ADC (Kirby i Rosenblum, 2008)
 2. Kwestionariusz DCDQ (B.N. Wilson, 2007)
 3. Kwestionariusz CPQ
 4. Kwestionariusze dotyczące przetwarzania sensorycznego
 5. Kwestionariusz Berry
 6. Test BOT
 7. Testy do grafomotoryki
 8. Testy do dysgrafii
 9. Kwestionariusz dotyczące autyzmu
 10. Kwestionariusz dotyczące ADHD i ADD
 11. Test koordynacji ruchowej Prof. dr. hab. Włodzimierza Starosty
 12. Jumbo – diagnostyczno – terapeutyczna strategia postępowania.

5. Strategie terapeutyczne

 1. Trening somatognozji Prof. Zdzisława Bartkowicza (płyta CD).
 2. Trening proprioceptywny.
 3. Strategie terapeutyczne do wykorzystania w domu lub szkole.

Czas trwania szkolenia – 22 g. dyd.

Sobota – 9.00 do 18.00

Niedziela – 9.00 do 18.00

 Liczebność grupy szkoleniowej:

minmum 15 osób, maksimum 30 osób.

Miejsce szkolenia:

Teren całego kraju.

Cena szkolenia:

649,99 zł/os (brutto)

Podmioty współpracujące: Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec

Akces do szkolenia można zgłosić, wykorzystując pobrany wypełniony formularz zgłoszeniowy na  adres mailowy info@mcsedu.com lub pocztą na adres organizatora (powyżej).

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma.

Konto organizatora: mBank 62 1140 2004 0000 3002 5366 2007

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, notatnik format A5, długopis.

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnika