Oferta

TECHNIKI BEHAWIORALNE A CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE (AUTYZM, Z. ASPERGERA)…)

Cel szkolenia.

Zapoznanie osób pracujących z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera) z zasadami Analizy Behawioralnej Stosowanej inaczej zwanej Stosowaną Analizą Zachowania. Pogłębienie wiedzy na temat technik pracy z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz praktyczne zastosowanie w terapii. Opracowanie przykładowych programów pracy z dzieckiem.

Prowadząca szkolenie.

mgr Kinga Prusinowska

Forma szkolenia:

Wykład połączony z warsztatami.

Szkolenie jest kierowane do:

 • nauczycieli,
 • asystentów nauczycieli, nauczycieli wspomagających,
 • oligofrenopedagogów, pedagogów,
 • psychologów i pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych
 • wychowawców,
 • logopedów,
 • fizjoterapeutów,
 • terapeutów zajęciowych
 • osoby realizujące Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (SUO),
 • rodziców

Program szkolenia.

 1. Ogólne założeniaterapii behawioralnej.
 2. Cele terapii behawioralnej oraz etapy pracy z dzieckiem.
 3. Techniki nauczania.
 4. Techniki redukowania zachowań niepożądanych.
 5. Techniki generalizacji i utrzymania efektów.
 6. Program pracy z dzieckiem.

Czas trwania szkolenia.

16 godzin dydaktycznych.

I dzień – 9.00 do 18.00

II dzień – 9.00 do 14.00

Data i miejsce szkolenia.

Nieustalone.

Liczba uczestników.

Minimalna – 15

Maksymalna – 30

Cena szkolenia.

550 zł/os. (brutto)

Organizator szkolenia:

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Dariusz Wyszyński;
14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 25/21, NIP 741-100-40-49,
tel: +48 504 039 756,
e-mail: info@mcsedu.com

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na podany niżej adres mailowy przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego dołączonego do tego dokumentu.

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora:
mBank: 62 1140 2004 0000 3002 5366 2007
w terminie podanym na fakturze pro forma.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe drukowane, notatnik A5, długopis.

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnika.