Cel szkolenia:

Poznanie założeń teorii inteligencji wielorakich w praktyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, praca według różnic indywidualnych z dzieckiem na bazie obserwacji oraz informacji wynikających z przeprowadzonych testów, zastosowanie teorii inteligencji wielorakich w codziennej praktyce edukacyjnej oraz do rozwijania wielorakich zdolności dzieci, projektowanie zajęć opartych na teorii Howarda Gardnera, ewaluacja zajęć, twórcze nauczanie i nauczanie do twórczości

Prowadzący szkolenie:

dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK w Toruniu, PTEEG w Bydgoszczy, ekspert MEN, rzeczoznawca podręczników do muzyki, znawca teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona

Metoda:

Wykładowo- warsztatowa

Szkolenie kierowane jest do:

 • Pedagogów wczesnoszkolnych i przedszkolnych
 • pedagogów specjalnych
 • logopedów
 • nauczycieli domów kultury
 • nauczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Program szkolenia:

Część wykładowa

 1. Ogólne teorie inteligencji praktyka edukacyjna

 2. Założenia teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera

 3. Szkoła transmisyjna a podejście twórcze do procesów nauczania i uczenia się

 4. Rodzaje inteligencji według teorii Howarda Gardnera

 5. Rozpoznawanie inteligencji w sytuacjach codziennych i odświętnych u uczniów

 6. Narzędzia do badania inteligencji wielorakich

 7. Przykłady narzędzi do badania inteligencji muzycznej (test Herberta Winga, testy Edwina E. Gordona)

 8. Projektowanie zajęć według założeń o istnieniu 9 równoprawnych inteligencji

Część warsztatowa

 1. Twórcze nauczanie a nauczanie do twórczości

 2. Rozpoznawanie i rozwijanie dyspozycji twórczych u człowieka

 3. Projektowanie zajęć z wykorzystaniem wiedzy o inteligencjach wielorakich człowieka (zajęcia matematyczne, przyrodnicze, muzyczne, plastyczne, polonistyczne i inne w zależności od potrzeb).

 4. Ewaluacja zajęć

Efekty szkolenia:

 1. Umiejętność diagnozy inteligencji wielorakich dziecka

 2. Posługiwanie się dostępnymi narzędziami z interpretacją wyników

 3. Rozbudzenie podejścia twórczego do codziennych obowiązków edukacyjnych nauczyciela i dziecka

 4. Stosowanie podejścia interakcyjnego w opozycji do podejścia transmisyjnego w edukacji

 5. Projektowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem wiedzy o istnieniu wielorakich inteligencji u dzieci

Czas trwania szkolenia (16 g. dyd.)

I dzień (sobota) - 9.00 - 18.00

II dzień (niedziela) - 9.00 -14.00

Rzeczywisty czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości i długości przerw uzgodnionych z trenerem.

Termin i miejsce:

Du uzgodnienia.

Liczba uczestników: min. 15, maks. 24.

Koszt:

550 zł/os ( z VAT)

Istotne zmiany, wymagania narzucone przez przepisy dotyczące organizacji szkoleń w okresie pandemi korona-wirusa.

1. Każdy uczestnik szkolenia musi zezwolić organizatoprowi na zmierzenie teperatury ciała termometrem bezdotykowym przed wejściem na szkolenie w każdym dniu szkoleniowym. W przypadku temperatury przekraczającej dozwoloną wartość Uczestnik/czka zostaną poproszeni o rezygnację ze szkolenia, a opłata za szkolenie zostaniw zwrócona. Kazdy Uczestnik/Uczestniczka sa zobowiązani do wypełnienia formularza dotyczacego spraw zwiazanych z COVID- 19

2. Każdy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązani są do zabrania ze sobą kilku maseczek ochronnych, które będą zobowiązani nosić podczas szkolenia (o ile nie ma przeciwskazań medycznych) oraz kilku par rękawic, aby ewentualnie móc brać udział w zajeciach praktycznych.

3. Przed wejściem na salę szkoleniową każdy Uczestnik/Uczestniczka są zobowiązani do umycia rąk wystawionym płynie dezynfekującym.

4. Każdy uczestnik będzie miał przyporządkowane mu miejsce, którego nie powinien zmieniać podczas szkolenia.

5. Napoje ciepłe i zimne, przekąski będą indywidualnie przygotowywane i wydawane przez organizatora.

6. W przypadku konieczności odbycia kwarantanny lub podjęcia leczenia w związku z korona-wirusem organizator zwóci opłatę za szkolenie, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego ich konieczność.

7. Proszę o rezerwacje ewentualnych noclegów oraz biletów na przejazd (jeśli  będa potrzebne) z możliwością ich zwrotu, ponieważ mogą z nagła ulec zmianie przepisy, które uniemozliwią odbycie szkolenia, bądź będzie ono odwołane z powodu zbyt małej ilości uczestników. Decyzja o odbyciu szkolenia zapadnie najpóźniej 17.08 wieczorem, o czym zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

8. W przypadku nagłego ogłoszenia obostrzeń związanych z korona-wirusem dla powiatu miejsca szkolenia, uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenie organizator podejmie działania by je przeprowadzić w powiecie sąsiednim nieobjętym obostrzeniami o czym powiadomidrogą mailową..

Organizator liczy na zrozumienie przez Uczestników/Uczestniczki wprowadzonych wymogów. Mam nadzieję, żę mimio to szkolenie upłynie w miłej, przyjemnej atmosferze i uzyskają Państwo satysfakcjonującą Was dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej

Organizator szkolenia:

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Dariusz Wyszyński; 

14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 25/21, NIP 741-100-40-49, tel.: +48 504 039 756, e-mail: info@mcsedu.com

mail: info@mcsedu.com

Akces do szkolenia można zgłosić, wykorzystując pobrany ze strony internetowej wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na  adres mailowy info@mcsedu.com lub pocztą na adres organizatora (powyżej). 

Wpłaty należy dokonywać na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma, po jej otrzymaniu.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały informacyjne przygotowane przez Prowadzącego, notatnik format A5, długopis. Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).


Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnika/czki.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem