Cel szkolenia:

Poznanie założeń teorii uczenia się muzyki autorstwa Edwina E. Gordona w teorii i praktyce edukacyjnej w kontekście rozwijania umiejętności improwizacyjnych, zdolności i umiejętności muzyczne a gotowość do improwizacji muzycznej (rytmicznej, melodycznej i harmonicznej), praca z motywami tonalnymi i rytmicznymi w ramach sekwencyjnych oddziaływań muzycznych w klasie szkolnej i poza nią, rozwijanie komunikacji muzycznej w klasie szkolnej za pomocą elementarnej improwizacji muzycznej

Prowadzący szkolenie:

dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK w Toruniu, PTEEG w Bydgoszczy, ekspert MEN, rzeczoznawca podręczników do muzyki, znawca teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona

Metoda:

Wykładowo- warsztatowa

Szkolenie kierowane jest do:

Pedagogów wczesnoszkolnych i przedszkolnych

muzyków

logopedów

nauczycieli domów kultury

nauczycieli muzyki

instruktorów muzycznych

dyrygentów chórów szkolnych i pozaszkolnych

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Program szkolenia:

Część wykładowa

 1. Założenia teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona

 2. Teoria audiacji (muzycznej)

 3. Myślenie w języku a myślenie w muzyce

 4. Naśladownictwo a proces audiacji

 5. Audiacja wstępna a audiacja właściwa

 6. Twórczość (kreatywność) a improwizacja w muzyce

 7. Badania nad improwizacją muzyczną w Polsce i na świecie

 8. Testowanie a ocenianie w edukacji muzycznej w kontekście improwizacji muzycznej

Część warsztatowa

 1. Skale (tonalności) w muzyce – zastosowanie, posługiwanie się, teoria i praktyka

 2. Rozwijanie gotowości do podejmowania improwizacji muzycznej poprzez stosowanie motywów tonalnych i rytmicznych w improwizacji wokalnej

 3. Progresje harmoniczne jako podstawa improwizacji wokalnej

 4. Badanie gotowości do podejmowania improwizacji muzycznej na podstawie stosowania dwóch testów: HIRR i RIRR Edwina E. Gordona

 5. Nauczanie i uczenie się piosenek bez słów i wykorzystanie gotowych piosenek do nauki improwizacji muzycznej

 6. Ćwiczenia w improwizacji według założeń Edwina E. Gordona

 7. Kroki w nauce improwizacji

 8. Samodzielne próby improwizacyjne. Praca z grupą.

Efekty szkolenia:

 1. Umiejętność diagnozy gotowości do podejmowania improwizacji rytmicznej i harmonicznej

 2. Posługiwanie się testami HIRR i RIRR Edwina E. Gordona

 3. Umiejętność stosowania motywów tonalnych i rytmicznych w celu zwiększania poziomu gotowości uczniów do zajmowania się improwizacją muzyczną wokalną

 4. Umiejętność posługiwania się w praktyce motywami tonalnymi i rytmicznymi

 5. Umiejętność stosowania poszczególnych kroków w improwizacji muzycznej na danym materiale muzycznym

 6. Umiejętność kierowania rozwojem muzycznym dziecka poprzez stosowanie elementów improwizacji muzycznej podczas zajęć szkolnych lub pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.

Czas trwania szkolenia (16 g. dyd.)

I dzień (sobota) - 9.00 - 18.00

II dzień (niedziela) - 9.00 -14.00

Rzeczywisty czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości i długości przerw uzgodnionych z trenerem.

Termin i miejsce:

Du uzgodnienia.

Liczba uczestników: min. 15, maks. 24.

Koszt:

550 zł/os ( z VAT)

Istotne zmiany, wymagania narzucone przez przepisy dotyczące organizacji szkoleń w okresie pandemi korona-wirusa.

1. Każdy uczestnik szkolenia musi zezwolić organizatoprowi na zmierzenie teperatury ciała termometrem bezdotykowym przed wejściem na szkolenie w każdym dniu szkoleniowym. W przypadku temperatury przekraczającej dozwoloną wartość Uczestnik/czka zostaną poproszeni o rezygnację ze szkolenia, a opłata za szkolenie zostaniw zwrócona. Kazdy Uczestnik/Uczestniczka sa zobowiązani do wypełnienia formularza dotyczacego spraw zwiazanych z COVID- 19

2. Każdy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązani są do zabrania ze sobą kilku maseczek ochronnych, które będą zobowiązani nosić podczas szkolenia (o ile nie ma przeciwskazań medycznych) oraz kilku par rękawic, aby ewentualnie móc brać udział w zajeciach praktycznych.

3. Przed wejściem na salę szkoleniową każdy Uczestnik/Uczestniczka są zobowiązani do umycia rąk wystawionym płynie dezynfekującym.

4. Każdy uczestnik będzie miał przyporządkowane mu miejsce, którego nie powinien zmieniać podczas szkolenia.

5. Napoje ciepłe i zimne, przekąski będą indywidualnie przygotowywane i wydawane przez organizatora.

6. W przypadku konieczności odbycia kwarantanny lub podjęcia leczenia w związku z korona-wirusem organizator zwóci opłatę za szkolenie, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego ich konieczność.

7. Proszę o rezerwacje ewentualnych noclegów oraz biletów na przejazd (jeśli  będa potrzebne) z możliwością ich zwrotu, ponieważ mogą z nagła ulec zmianie przepisy, które uniemozliwią odbycie szkolenia, bądź będzie ono odwołane z powodu zbyt małej ilości uczestników. Decyzja o odbyciu szkolenia zapadnie najpóźniej 17.08 wieczorem, o czym zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

8. W przypadku nagłego ogłoszenia obostrzeń związanych z korona-wirusem dla powiatu miejsca szkolenia, uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenie organizator podejmie działania by je przeprowadzić w powiecie sąsiednim nieobjętym obostrzeniami o czym powiadomidrogą mailową..

Organizator liczy na zrozumienie przez Uczestników/Uczestniczki wprowadzonych wymogów. Mam nadzieję, żę mimio to szkolenie upłynie w miłej, przyjemnej atmosferze i uzyskają Państwo satysfakcjonującą Was dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej

Organizator szkolenia:

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Dariusz Wyszyński; 

14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 25/21, NIP 741-100-40-49, tel.: +48 504 039 756, e-mail: info@mcsedu.com

mail: info@mcsedu.com

Akces do szkolenia można zgłosić, wykorzystując pobrany ze strony internetowej wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na  adres mailowy info@mcsedu.com lub pocztą na adres organizatora (powyżej). 

Wpłaty należy dokonywać na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma, po jej otrzymaniu.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały informacyjne przygotowane przez Prowadzącego, notatnik format A5, długopis. Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).


Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnika/czki.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem